mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Ondertekenaars

Albeda en Facilicom Group versterken hun partnerschap

Op 23 mei 2024 vond de feestelijke ondertekening plaats van de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Albeda en Facilicom Group. De afgelopen zeven jaar hebben Albeda en Facilicom Group intensief samengewerkt op het gebied van leren en werken. Vanuit een gedeelde ambitie voor synergie en met impact als vertrekpunt, zijn er gezamenlijk verschillende programma’s opgezet en uitgevoerd. Simone Fredriksz (lid college van bestuur Albeda) en Eric Otto (CEO Facilicom Group) zetten hun handtekening onder de overeenkomst en bijbehorende plannen. Met deze hernieuwde meerjarige samenwerking streven de organisaties ernaar om een blijvende sociale impact te genereren en de brede welvaart in de regio te bevorderen.

Simone Fredriksz benadrukte tijdens de ceremonie: “Onze samenwerking met Facilicom Group is van onschatbare waarde. Samen kunnen we écht het verschil maken in het leven van onze studenten en medewerkers, en daarmee in de samenleving als geheel. Wij geloven in de kracht van samenwerking. Door onze krachten te bundelen, kunnen we innovatieve oplossingen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan.”

Gedeelde ambitie
De kern van de samenwerking tussen Albeda en Facilicom ligt in hun gezamenlijke missie: het genereren van sociale impact door het vergroten van de brede welvaart en maatschappelijke positie van hun doelgroep. Dit omvat zowel mbo-studenten als de (mbo-geschoolde) medewerkers. De organisaties nemen hierbij hun verantwoordelijkheid om op een duurzame manier betrokken te zijn bij de individuen die bij hen leren of werken, en bij de toekomst van de samenleving als geheel.

Eric Otto geeft aan: "Wij zijn bijzonder blij met deze hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen onze organisaties. Er is een sterk geloof in de impact die wij gezamenlijk kunnen maken, juist ook omdat we organisaties van doeners zijn. Wij hebben deze overeenkomst getekend met ons hart!"

Gezamenlijk spelen Albeda en Facilicom in op grote maatschappelijke uitdagingen. De samenwerking beoogt sociale innovatie ten goede te laten komen aan zowel (toekomstige) medewerkers als studenten. Albeda en Facilicom Group blijven zich inzetten voor een wereld waarin ieder individu de kans krijgt om op een betekenisvolle manier bij te dragen, zowel als werknemer op de arbeidsmarkt als burger in de samenleving. Het waarderen van mbo-vakmanschap en de positie van mbo’ers staan hierbij centraal.

Kansen, verbreding en inspiratie
Uit de samenwerking zijn de afgelopen jaren mooie programma's zoals de Hospitality Innovation Campus (HIC) en de Talenthub voortgekomen. Deze programma's bieden jongeren de kans om hun horizon te verbreden en inspiratie op te doen in de praktijk. Via workshops, stages, meeloopdagen en traineeships komen jongeren in contact met rolmodellen, waardoor ze zowel voor de korte termijn als voor toekomstige werkgelegenheid nieuwe perspectieven ontdekken. Leren, innoveren en jezelf ontdekken staan hierbij centraal.