mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Groep studenten van Albeda Sportcollege

Middenkader sport

Ben je een sportfanaat en is stilzitten niets voor jou? Wil je graag met mensen werken en vind je het leuk om activiteiten te organiseren? Durf je leiding te geven, ben je een organisator en zit je vol met ideeën? Dan is een toekomst in het werkveld van sport en bewegen echt iets voor jou. De opleiding Middenkader sport (voorheen Sport- & bewegingscoördinator) leidt je op voor een baan of eigen bedrijf in de sport en bewegingsbranche en/of op een hbo vervolgstudie.

 

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Het studieprogramma voor de Sport- en bewegingsleider en Middenkader sport is in het eerste leerjaar nagenoeg gelijk. Na het eerste of tweede leerjaar kan er worden doorgestroomd naar de niveau 4 opleiding (Middenkader sport). Dit is afhankelijk van de behaalde studieresultaten.

De opleiding Middenkader sport op niveau 4 is opgebouwd uit basisdeel A en B, een profieldeel en keuzedelen (waar onder een sportspecialisatie).

Basisdeel A
Dit deel van de sportopleiding bestaat uit sportgerichte lessen en opdrachten. Je werkt regelmatig in groepjes en krijgt praktijkopdrachten waarbij je je les- en coachvaardigheden gaat ontwikkelen. Ook voer je individuele opdrachten uit, waarbij je eigen vaardigheid in verschillende sporten wordt verbeterd. Verder krijg je lessen over het menselijk lichaam en gedrag, trainingsleer en groepsprocessen. Bovendien wordt er in dit deel aandacht besteed aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid als sportleider en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. In het eerste jaar loop je ook stage bij een sportvereniging.

Basisdeel B
Naast de vakgerichte lessen krijg je algemene lessen als Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Net als de vakgerichte onderdelen, tellen de resultaten van deze onderdelen ook mee bij het behalen van je diploma als sportleider.

Een profieldeel kiezen
Vanaf het tweede jaar kun je voor één van de volgende drie uitstroomprofielen kiezen:

 • Buurt sportcoach
 • Leefstijlcoach
 • Bewegingsagoog       

Je leert op een planmatige wijze sport- en bewegingsactiviteiten (projecten) te coördineren. Daarnaast leer je zelfstandig sportlessen te geven.

Keuzedelen
Vanaf het tweede jaar van deze sportopleiding kies je een keuzedeel (een sportspecialisatie). Sportspecialisaties zijn:

 • voetbal
 • buitensport
 • fitness
 • zwemmen
 • tennis
 • skiën
 • snowboarden
 • urban sports

Je oefent en verbetert onder andere je eigen vaardigheid en je vaardigheden in het les- en leidinggeven in één van de sportspecialisaties. Zo kun je na je opleiding als zelfstandig instructeur in de sport van jouw keuze aan de slag.

Vanaf leerjaar drie kun je ook andere keuzedelen kiezen, zoals ondernemerschap, sportmassage, een sportspecialisatie instructeur of trainer/coach of hbo- doorstroom. Dit is waardevol voor je toekomstige baan, eigen bedrijf of je vervolgstudie.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als gediplomeerd Buurt sportcoach, Leefstijlcoach of Bewegingsagoog begeleid je groepen of individuele deelnemers bij sport- en bewegingsactiviteiten. Verder geef je leiding aan sportleiders en sportbegeleiders. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het management en de coördinatie van een organisatie.

Je toekomstige baan of werk is afhankelijk van het uitstroomprofiel dat je gekozen hebt. Als leefstijlcoach kun je aan de slag bij een zwembad, fitnesscenter, sportorganisatiebureau, recreatiebedrijf of eigen bedrijf.

Met het uitstroomprofiel voor bewegingsagoog werk je in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, penitentiaire inrichting of jeugdhulpverlening.

Als buurtsportcoach ga je aan de slag bij een buurthuis, provinciale sportraad, basisschool of gemeentelijke dienst.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Het is belangrijk dat je over leidinggevende kwaliteiten beschikt en goed samenwerkt. Je durft je verantwoordelijkheid te nemen, werkzaamheden over te dragen aan collega’s en je dient te beschikken over veel overtuigingskracht. Je motiveert collega’s, stuurt het team aan en vindt het een uitdaging om problemen op te lossen. Ook kun je wedstrijden, evenementen en toernooien plannen, organiseren en coördineren. Verder weet je hoe je ehbo moet toepassen. Als sport- en bewegingscoördinator ben je altijd bij je werk betrokken. Dit doe je onder meer door cursussen te volgen en vakbladen te lezen.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1357,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Verplichte kosten
Voor het eerste leerjaar betaal je ongeveer 938 euro:

 • Laptop (€400), dit mag ook een eigen goedwerkende laptop zijn.
 • Literatuur en licenties (€408)
 • Sportkleding (deel kledingpakket, 2 shirts en broek) (€65)
 • Judopak en zwemshort (€65).
 •  

De kosten vanaf leerjaar twee en verder zijn afhankelijk van de leerroute en (aantal) keuzedelen (varieren van €0,- tot €850,-). Kampkosten €160,- (€0,- voor de zgn. "thuisblijvers"). Voor het animatieprogramma wordt een bijdrage van €60,00 in rekening gevraagd (onderdeel van het keuzedeel BWG). .


Vrijwillige kosten
Voor het eerste leerjaar betaal je ongeveer 360 euro voor Indien niet het gehele kledingpakket is afgenomen, levert dit €140 in mindering op. Ook de medische keuring (€140) is op vrijwillige basis, wel nadrukkelijk aanbevolen. Boek trainingskunde (€80) is niet verplicht. In leerjaar 2 gaan de studenten op kamp, deelname zeer gewenst, maar niet verplicht. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een welkomstgesprek, de intake. Tijdens het welkomstgesprek bespreken we je motivatie, je beweegvaardigheden en je ervaring met sport. Op basis van het welkomstgesprek ontvang je een studieadvies. Als je aan de intakevoorwaarden hebt voldaan, adviseren wij je om een sportmedische kering te doen.

Door deel te nemen aan het welkomstgesprek word je duidelijk wat je zoal bij een opleiding sport & bewegen leert.

Indien extra zorg of begeleiding nodig is kan er een verlengde intake plaatsvinden. Ook deze verlengde intake is onderdeel van de verplichte intake-activiteiten.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Albeda Sportcollege heeft samenwerkingsovereenkomsten met zo’n 50 organisaties en verenigingen in de regio Rijnmond, de zogenaamde satellietclubs. Als je bij Albeda Sportcollege aan je opleiding gaat beginnen krijg je bij een van deze organisaties of verenigingen een stageplaats aangeboden. Samen kijken we welke stageplaats het beste bij jou past. 

Op elke stageplaats werken studenten van verschillende niveaus (2, 3 en 4) samen. In je stage werk je met modules. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van modulekaarten die Albeda Sportcollege in samenspraak met de samenwerkingspartners heeft ontwikkeld. Door te werken met modulekaarten weet je zeker, dat je je kunt ontplooien en ontwikkelen en heb je de garantie, dat alle aspecten van een kwalitatief goede stage aan bod komen.
 
Indien je een goede reden hebt om bij een organisatie die je zelf hebt uitgekozen (en waar wij geen samenwerkingsovereenkomst mee hebben) je stage te willen lopen, dan kunnen we dat altijd bespreken en kijken we welke mogelijkheden er voor jou zijn. 

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Met een diploma als Buurt sportcoach, Leefstijlcoach of Bewegingsagoog op niveau 4 kun je doorstromen naar diverse hbo-opleidingen, zoals:

 • Fysiotherapie
 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • Sportmanagement
 • Pabo
 • Bewegingsagogie
Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Vind je het leuk om activiteiten te organiseren, maar is de opleiding tot Sport- en bewegingscoördinator toch niet helemaal wat je zoekt? Kijk dan eens bij de opleidingen Medewerker Marketing en Communicatie, opleidingen binnen Albeda Travel & Leisure College of misschien de opleiding Facilitair Leidinggevende een optie.

Sluit

Aanmelden

Crebo
23366
Niveau
niveau 4
Traject
bol
Duur bol
3 of 4 jaar afhankelijk van het studieresultaat
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo