De urologische zorgvrager

Bent u een verpleegkundige die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn zorg te verlenen aan patiënten met een urologische aandoening? Dan is deze scholing voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld in de scholing Urologie:

 • anatomie en fysiologie van de nieren, urinewegen en het geslachtsorgaan
 • diagnostiek , zoals blaasfunctieonderzoeken
 • verschillende ziektebeelden, zoals blaastumoren, urinewegdeviaties, niertumoren en erectiele disfunctie
 • verschillende behandelingsmogelijkheden
 • epidurale en spinale anesthesie
 • incontinentie
 • stomazorg

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht omtrent de patiënt met een urologische aandoening, betreffende:

 • oorzaken
 • symptomen
 • gevolgen
 • onderzoek
 • behandeling
 • verpleging en verzorging

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen, die binnen hun beroepsuitoefening zorg verlenen aan zorgvragers met een urologische aandoening.

Praktische info

Praktische info

Deze scholing bestaat uit 8 dagdelen van 3 uur. Elk dagdeel dient voorbereid te worden met een voorbereidende opdracht. Afhankelijk van de al aanwezige kennis en ervaring, wordt de voorbereidingstijd geschat op ongeveer 2 uur per dagdeel.

De scholing wordt afgesloten met een digitale kennistoets.

Er is plaats voor maximaal 23 deelnemers.

Lesdata

Lesdata

Voorjaar 2021

04-02, 11-02, 18-02, 04-03, 11-03, 18-03, 25-03, 01-04-2021

 

 Lestijd

19.00 - 22.00 uur

 

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij volledige deelname aan de scholing en het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets.

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Aanmelden

Duur
8 dagdelen van 3 uur
Kosten
€ 790 (prijspeil 2021)
Startmoment(en)
voorjaar 2021