mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Klacht over ongebruikte onderwijsbenodigdheden (leermiddelen)

Heb je een probleem, vraag of klacht over ongebruikte onderwijsbenodigdheden (leermiddelen, zoals boeken) , dan willen we dat graag weten. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je een duur boek hebt gekocht, dat niet wordt gebruikt in de lessen.

Je mag er vanuit gaan dat de onderwijsbenodigdheden (boeken, licenties of andere materialen) die je verplicht moet aanschaffen voor je opleiding ook worden gebruikt. Wanneer dit niet gebeurt dan is dat vervelend en kun je mogelijk aanspraak maken op een terugbetaling van de kosten die je hebt gemaakt. Je kunt je klacht bespreken met je docent, studieloopbaanbegeleider of onderwijsleider , maar je kunt hiervoor ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris ([email protected] of via het contactformulier). De klachtenfunctionaris bekijkt samen met jou en de opleiding of er een passende oplossing mogelijk is.

Wil je een klacht indienen over ongebruikte onderwijsbenodigdheden, houdt dan rekening met het volgende:

  • Deze regeling geldt voor boeken die in of vanaf het schooljaar 2020/2021 zijn aangeschaft.
  • Deze regeling geldt niet voor studenten die hun boeken via het studentenfonds hebben gekregen (en dus zelf geen kosten hebben gemaakt).
  • Het gaat om onderwijsbenodigdheden (boeken en licenties) die op de lijst worden voorgeschreven (verplicht zijn) en niet worden gebruikt.
  • Het niet gebruiken van een boek of licentie betreft de hele klas of lesgroep. Individueel niet gebruikte boeken of licenties vallen niet onder deze regeling.
  • Wanneer sprake is van een combi-product (boek én licentie in één pakket) dan wordt het boek gezien als naslagmateriaal. Dit betekent dat wanneer de licentie wordt gebruikt en het boek niet dat geen gebruik kan worden gemaakt van de regeling.
  • Het boek dient ongebruikt (geen gebruikerssporen) en dus in nieuwstaat te zijn, met uitzondering van tweedehands boeken die via officiële kanalen zijn aangeschaft.
  • Het terug te betalen bedrag is gebaseerd op de toen geldende aanschafwaarde. Je moet hiervoor de factuur en het betaalbewijs overhandigen.
  • Het bedrag wordt terugbetaald nadat het artikel is ingeleverd.
  • Terugbetaling kan alleen plaatsvinden als er geen vordering van Albeda openstaat. Dat betekent dat als je nog geld verschuldigd bent aan Albeda dat het bedrag dat je terug zou krijgen wordt verrekend.

Downloads