Klacht over het onderwijs (inclusief leermiddelen)

Niemand is perfect, ook wij niet. Het kan daarom best voorkomen dat je eens een vraag, probleem of klacht hebt over ons onderwijs. Zoals aangegeven kun je die bespreken met de opleiding, maar je kunt hiervoor ook contact opnemen met een klachtenfunctionaris (klachten@albeda.nl of via het contactformulier). De klachtenfunctionaris bekijkt samen met jou en de opleiding of er een oplossing mogelijk is.

Het kan ook zo zijn, dat je een duur boek of ander hulpmiddel hebt aangeschaft dat niet wordt gebruikt in de lessen of een ander probleem over leermiddelen kenbaar wilt maken, dan willen we dat graag weten, omdat we er dan hopelijk wat aan kunnen verbeteren.

Wanneer er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kun je formeel een klacht indienen volgens de procedure die is opgenomen in het Reglement interne geschillencommissie onderwijs, bij of via:

  • De klachtenfunctionaris
  • De Interne geschillencommissie onderwijs (Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam)
  • Het college van bestuur (Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam)

Een overzicht van de klachtenprocedure onderwijs vind je onderaan deze pagina als download.

Downloads