mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Studenten overleggen aan tafel

Algemene Inkoopvoorwaarden

De algemene Inkoopvoorwaarden van Albeda worden altijd van toepassing verklaard. Ze moeten worden gebruikt bij overeenkomsten tussen Albeda en een verkopende partij. In de algemene Inkoopvoorwaarden staat beschreven wat een leverancier moet bieden en wat zij van Albeda mag verwachten. Indien u vragen heeft over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met de afdeling inkoop via [email protected]. Hieronder kunnen de algemene inkoopvoorwaarden gedownload worden.

Downloads