mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Herziening van een besluit

Ben je het niet eens ben een genomen besluit? Dan kun je binnen tien werkdagen nadat het besluit genomen is, om een herziening van dit besluit vragen. Dit kan door het invullen van het meldingsformulier aanvraag tot herziening van het besluit. Het college van bestuur neemt jouw verzoek tot herziening in behandeling. De verdere procedure staat in het reglement interne geschillencommissie onderwijs.

Downloads