VCA

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich in het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. De scholing Basisveiligheid VCA is bestemd voor operationele medewerkers in verschillende branches.

Inhoud

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Arbeidsomstandigheden en wetgeving
  • Risico's en ongevallentheorie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand en explosiegevaar
  • Besloten ruimten
  • Gereedschappen en machines
  • Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
  • Werken op hoogte
  • Elektriciteit
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Doel

Doel

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich in het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. De scholing Basisveiligheid VCA is bestemd voor operationele medewerkers in verschillende branches.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Een speciale vooropleiding is niet vereist.

Praktische info

Praktische info

Deze scholing kan op verzoek ook incompany gegeven worden in zorginstellingen.

Open inschrijving is mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier.

Lesdata

Lesdata

In overleg en bij voldoende aanmeldingen.

Certificering

Certificering

Examen: de training kan worden afgesloten met een landelijk VCA-examen. De kosten van dit examen zit niet in het lesgeld.

Aanmelden

Duur
4 dagdelen van 3 uur
Kosten
Op aanvraag
Startmoment(en)
najaar 2020