mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

foto ter illustratie

Diploma of certificaat kwijt?

Je hebt bij Albeda (of een van haar rechtsvoorgangers) een diploma of certificaat behaald en je bent dit kwijt. Het is dan misschien mogelijk om een Verklaring afgelegd examen te ontvangen.

Ga eerst naar DUO. Je kunt bij DUO een vervangend document opvragen. Dit document heeft dezelfde waarde als je originele diploma of certificaat. DUO heeft alle diploma’s en certificaten vanaf 2007. Over de periode 1998 tot en met 2006 heeft DUO geen gegevens. Over de jaren voor 1998 heeft DUO de informatie soms wel en soms niet. 

Als DUO je diploma of certificaat niet heeft, kun je via dit formulier een Verklaring afgelegd examen aanvragen bij Albeda. Deze verklaring heeft dezelfde waarde als je originele diploma of certificaat. Een aanvraag voor een diploma of certificaat behaald vanaf 2007 kan Albeda niet in behandeling nemen.

Let op: resultaatlijsten mogen slechts eenmaal worden verstrekt, namelijk bij de diploma-uitreiking. Daarna mogen ze niet nogmaals worden uitgegeven, ook niet in de vorm van een kopie. Aanvragen over behaalde cijfers, het verstrekken van (kopie)resultatenoverzichten kan Albeda om die reden niet in behandeling nemen.