mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Sietske Meerkerk

'De tienermoeders hebben me het meest geraakt.'

Interview met Sietske Meerkerk

Wat is jouw link met Albeda Zorgcollege?
In 2002 startte ik bij Albeda met de opleiding SPW, tegenwoordig Maatschappelijk zorg. Ik heb dit ervaren als een leuke tijd met een fijne en positieve sfeer binnen de school. Achteraf kan ik zeggen dat ik veel geleerd heb in deze periode. Er waren veel stageperiodes waardoor ik op jonge leeftijd al veel ervaring opdeed.

Kan je wat vertellen over jouw loopbaan?
“Het eerste jaar na mijn opleiding bij Albeda werkte ik bij Bouman GGZ, in een beschermde woonvorm voor vrouwen. Dit waren voornamelijk vrouwen die vanaf de toen net gesloten tippelzones op de Keilerweg kwamen. Zij hadden te maken met verslavingen en psychische problemen. Tegelijkertijd startte ik met de opleiding Social Work, in deeltijd.

'Mogelijkheden voor het volgen van verschillende cursussen of trainingen grijp ik graag aan.'

Na enige tijd ben ik van baan geswitcht en als ambulant woonbegeleider gaan werken bij Stichting Ontmoeting. Dit is een hulpverlenende organisatie met als doelgroep de dak- en thuislozen in Rotterdam.

Stichting Ontmoeting is in Rotterdam de afgelopen jaren enorm gegroeid. Sinds 2016 werken we meer wijkgericht. Zo hebben we in verschillende wijken in Rotterdam een thuishaven geopend. Ik werk nu vanuit Thuishaven Charlois. We hebben hier een kantoorpand met daarbij een aantal huurwoningen voor cliënten. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die dakloos zijn. Ze krijgen hier de gelegenheid om een jaar te overbruggen en samen met een woonbegeleider te werken aan het op orde krijgen van de belangrijkste zaken. Doel is dat de cliënt daarna doorstroomt naar een reguliere huurwoning waarbij ambulante begeleiding nog steeds wordt aangeboden. In de begeleiding werken we aan verschillende doelen van de cliënt. Dit kunnen doelen zijn op verschillende levensgebieden zoals o.a. financiën, het sociaal netwerk, verslaving of psychische problemen. Ik doe mijn werk als ambulant woonbegeleider nog steeds met veel plezier.

'De tienermoeders hebben me het meest geraakt.'

Naast mijn werk bij Stichting Ontmoeting ben ik blijven studeren. Eerst de opleiding Social Work, daarna een post-hbo opleiding Contextuele hulpverlening. Mogelijkheden voor het volgen van verschillende cursussen of trainingen grijp ik over het algemeen graag aan.

Ook ben ik naast mijn werk bij Stichting Ontmoeting een aantal jaren betrokken geweest bij Stichting Hechting. Hier heb ik samen met collegas trainingen ontwikkeld waarin de vroege hechting tussen ouder en kind centraal staat. We gaven training aan verloskundigen, jeugdhulpverleners en tienermoeders. De tienermoeders hebben me het meest geraakt. Het was ontzettend mooi om te zien hoe zij zich gesteund voelden door ons als trainers en door elkaar!"

Hoe kwam je opnieuw in aanraking met Albeda?
Vanuit mijn werk bij Stichting Ontmoeting ben ik een tijd bezig geweest met netwerken in Rotterdam-Zuid. We doen dit om te kijken of we elkaar als organisaties en hulpverleners kunnen vinden en versterken, met het oog op onze cliënten.

Op LinkedIn zag ik een oproep van een docent van Albeda Zorgcollege. Doordat ik zelf bij Albeda heb gezeten trok dit mijn aandacht. We hebben contact gelegd en op die manier ben ik aangehaakt bij de alumni community.

'Ik vind het belangrijk dat je als starter een goed beeld hebt van de praktijk.'

Wat is jouw toevoeging aan de alumni community?
"Mijn bijdrage is vooral het geven van gastlessen vanuit mijn ervaring in het werkveld. Ik vind dit leuk om te doen en zie het als een uitdaging om praktijk en theorie met elkaar te verbinden. Ik vind het belangrijk dat startende hulpverleners een goed beeld hebben van wat zij tegen zullen komen in de praktijk en deel graag mijn ervaringen."

Tot slot
Ik zie de alumni community als een positief initiatief! Het is een mooie manier om de theoretische lessen aan te vullen met een kijk in de praktijk.