mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Stephanie

‘‘Authenticiteit en eigenheid zijn cruciaal om studenten te inspireren’’

Daarom ben ik docent
Stephanie Fortes (36), een dynamo van energie, heeft sinds 2016 haar toewijding gegeven aan Albeda. Binnen Albeda Zorgcollege vervult ze een scala aan rollen: docent, studieloopbaanbegeleider, stagemakelaar, coach én gids van de centrale studentenraad.

Heb je bepaalde waarden of overtuigingen die je als zorgdocent stuurt, en zo ja, hoe zie je die terug in je dagelijkse werk?

‘‘In mijn werk staat het begeleiden van studenten centraal. Ik hecht waarde aan betrokkenheid, respect en vertrouwen. Ik beschouw mezelf als gelijke van de studenten en draag dit principe uit in onze interacties, met behoud van professionaliteit. Zelfs bij pittige lesstof probeer ik een luchtige sfeer te creëren door humor en een positieve ambiance. Daarnaast stimuleer ik studenten - vooral richting het einde van hun opleiding - om zelf de regie te nemen in hun leerproces en toekomstige beroep als doktersassistent.’’

Hoe inspireer je studenten en maak je ze enthousiast voor de zorgsector?
‘‘Authenticiteit en eigenheid zijn cruciaal om studenten te inspireren. Ik probeer successen, hoe klein ook, te vieren en te benadrukken. Dit kan een 'aha'-moment in de les zijn of een waardevol gesprek met een patiënt tijdens een stage. Door reflectie en evaluatie in het lesprogramma te integreren, help ik studenten inzien dat het beroep van doktersassistent van onschatbare waarde is en dat ze trots mogen zijn op hun opleiding.’’

Wat zijn jouw favoriete onderwerpen om les in te geven en waarom?
‘‘Mijn favoriete onderwerpen zijn die waar studenten zelf enthousiast over zijn! Dit kan van alles zijn, maar dat is juist zo mooi aan de zorgsector: diversiteit troef! Ik geniet bijvoorbeeld van lessen over gynaecologie en sociale vaardigheden. Het afwisselen van theoretische kennis met praktijkvoorbeelden spreekt studenten aan. Het nabespreken van triagegesprekken waarin ik een emotionele patiënt speel, is uitdagend maar ontzettend leerzaam voor hen.

Als onderwijsprofessional vind ik het belangrijk om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van onze studenten tot competente doktersassistenten. Als mbo-instelling hebben we ook een rol in hun ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers. Zelfontplooiing en het cultiveren van een positief zelfbeeld zijn daarbij essentieel. Persoonlijk draag ik de kernwaarden van Albeda - persoonlijk, ambitieus en verantwoordelijk - hoog in het vaandel en probeer ik deze waarden in mijn werk uit te dragen.’’