mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Alumni

Alumni van Albeda Zorgcollege brengen de praktijk naar het klaslokaal

Waar staan jullie nu met het alumnibeleid?
“Binnen Albeda is Albeda Zorgcollege koploper op het gebied van alumnibeleid. Daar zijn we heel trots op, om die voorbeeldrol te kunnen vervullen. Een aantal jaar geleden hebben we de beleidsvisie uitgeschreven en onze doelen en ambities geformuleerd. Vanuit Albeda Zorgcollege hebben we ervoor gekozen om het alumnibeleid duidelijk te verankeren en met een zichtbaar ondersteunende organisatie eromheen te positioneren. Hoewel corona de uitrol heeft vertraagd, zijn we al lange tijd druk bezig om deze ambities handen en voeten te geven. Daarvoor hebben we 9 alumni-ambassadeurs aangewezen. Zij brengen de beleidsvisie naar de onderwijsteams.”

Revina
Revina Lee
 

Wat kun je over deze doelen en ambities vertellen?
“Voor ons is bijvoorbeeld het beleidsterrein LLO een van de hoofddoelen. Wij vinden het enorm belangrijk dat (oud-)studenten altijd blijven leren, van elkaar én met elkaar. We proberen de alumni daarom zoveel mogelijk te verbinden aan onze studenten, zodat ze verhalen kunnen uitwisselen en op deze manier de praktijk naar het klaslokaal brengen. Of, zoals we het hebben opgeschreven: we willen dat studenten zich blijven ontwikkelen op basis van hun persoonlijke mogelijkheden en drijfveren. Het alumnibeleid ondersteunt deze ambitie.”

Zijn er zaken waar jullie, met het oog op deze ambitie, tegenaanlopen?
“Het in de praktijk brengen van het alumnibeleid en LLO vereist een nieuwe vorm van denken. We merken namelijk dat veel mensen LLO zien als vorm van omscholing. Maar het is zoveel meer dan dat. Het betekent dat studenten zich altijd blijven ontwikkelen: op persoonlijk vlak én binnen hun huidige werkveld. Tegelijkertijd zien we ook dat er simpelweg te weinig tijd is om dit goed in te regelen. De dagelijkse werkzaamheden van onderwijsteams en docenten gaan gewoon voor – activiteiten organiseren voor alumni komt dan op de tweede plaats. Dat stukje ‘omdenken’ proberen we dus steeds verder aan te wakkeren. Want zodra onderwijsteams zien wat de waarde van LLO is, het alumnibeleid ook een onderdeel wordt van dit primaire proces.”

Alumnibeleid in de praktijk brengen is hard werken. Hoe houden jullie de energie erin?
“Als ik voor mijzelf spreek, dan zeg ik dat de reacties van onze studenten ons de meeste energie geven. Ik merk namelijk dat onze alumni-activiteiten, zoals gastlessen en inspiratiesessies, veel indruk maken. Studenten herkennen zich in alumni en dit schept een band. Zo hadden we laatst een gastles van een jongen die begon op niveau 2 en nu bezig is met zijn masterscriptie. Na afloop kwam een student naar me toe en zei: ‘Ik weet nu dat voor mij ook alles mogelijk is’. Dit soort reacties vind ik heel mooi en dat zorgt ervoor dat we onze ambities vorm blijven geven. Samen brengen we de praktijk naar het klaslokaal. Ook merken we dat onze jaarlijks terugkerende alumni-evenementen, zoals de terugkerende alumnimiddag met loopbanenmarkt en de ‘week van de alumni’, zorgen voor steeds meer draagkracht intern. Dat is een mooie bijvangst van de alumni-activiteiten.”

Welke impact hebben de coronamaatregelen op jullie alumnibeleid?
“We organiseren bijvoorbeeld vaak gastlessen en loopbaanmarkten. Door de coronamaatregelen werd dit lastiger. Nu geven we gastlessen wel online, maar de impact daarvan is minder groot dan wanneer studenten en alumni fysiek bij elkaar komen. We merken gewoon dat studenten dan minder betrokken zijn. En de alumni geven bij ons ook aan dat zij het geven van gastlessen veel liever in real life doen. Dat is één van de belangrijkste leerpunten die we ook teruggeven aan de onderwijsteams.”

Jullie doen mee aan het onderzoek ‘Het Echte Studiesucces’ van de MBO Raad. Wat heeft dit – met het oog op jullie alumnibeleid – opgeleverd?
“Het onderzoek is in de vorm van een enquête uitgezet onder alumni die in 2018 zijn afgestudeerd. Er is bijvoorbeeld uitgevraagd hoe zij de school en de opleiding waarderen en of zij tijdens de opleiding de juiste competenties hebben opgedaan. Behalve informatie gericht op kwaliteitsdoeleinden hebben alumni ook aangegeven of zij de behoefte hebben om met de school in contact te blijven en op welke manier.”

“Wij merkten dat deze waardevolle informatie op de kwaliteitsafdeling bleef hangen. Maar als Albeda Zorgcollege vonden wij het juist belangrijk dat deze informatie teruggekoppeld werd op docentniveau. Als college hebben wij daarom meegedaan aan de pilot om samen met de MBO Raad en onderzoeksbureau Customeyes te ontdekken op welke manier deze informatie op docentniveau teruggegeven kon worden. Al met al zijn we tot mooie opbrengsten gekomen waarmee deze onderzoeksresultaten inzichtelijk gemaakt worden voor ons MT, de onderwijsteams én de onderwijsontwikkelaars. Zo kan iedereen hier direct mee uit de voeten. We zijn dan ook heel trots op de positieve scores en antwoorden van onze alumni.”

Meer zien? Bekijk de video’s over het alumnibeleid:
Alumni Community van Albeda Zorgcollege en Alumni Community in het kort.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Revina Lee via [email protected]