mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Wat is beroepspraktijkvorming (bpv)?

Beroepspraktijkvorming, ook wel stage genoemd, is een verplicht onderdeel van iedere opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Een vak leer je namelijk niet op school, maar juist in de praktijk. In de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt een student minimaal 20% en maximaal 60% van zijn opleiding beroepspraktijkvorming. In de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is er sprake van een leer(werk)baan. De student volgt in de bbl 60% tot 80% beroepspraktijkvorming.

Een student gaat voor zijn beroepspraktijkvorming of leer(werk)baan naar een erkend leerbedrijf.