mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

tekst bij foto

Leerbedrijven en erkenning

Door de steeds grotere rol van beroepspraktijkvorming (bpv) in de opleidingen is er meer behoefte aan stageplaatsen en leerbedrijven. Deze leerbedrijven moeten erkend zijn door SBB. Het leerbedrijf en de stagiair bepalen samen hoe de beroepspraktijkvorming eruit ziet. Het resultaat is een mix van opdrachten van de praktijkopleider en werken aan eigen leervragen en schoolopdrachten.

Meer informatie

Erkenning

Leerbedrijven hebben een erkenning nodig om stagiairs te mogen opleiden binnen hun instelling of bedrijf. Om een erkend leerbedrijf te worden, dient u een erkenningsaanvraag in bij het Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven bedrijfsleven (SBB) van uw branche of bij de contactpersoon van de opleiding. Het kenniscentrum bekijkt samen met het leerbedrijf welke leer- en begeleidingsmogelijkheden aanwezig zijn. De praktijkopleider van het leerbedrijf krijgt de gelegenheid een training te volgen in het begeleiden en coachen van stagiairs.

Algemene erkenningscriteria

  • Er bestaat overeenkomst tussen werkzaamheden en werkprocessen en de beroepstypering van het kwalificatiedossier.
  • De stagiair kan zich identificeren met ervaren collega’s die hetzelfde werk doen.
  • Een organisatie is bereid om haar functioneren als leerbedrijf af te stemmen met de onderwijsinstelling en het kenniscentrum.
  • Het leerbedrijf geeft toestemming voor opname in het bedrijvenregister.
  • Het leerbedrijf biedt voldoende en deskundige begeleiding, gericht op de stagiair.

Samenwerking leerbedrijf en Albeda

Als leerbedrijf mag u van de stagiair een positieve houding verwachten, waaruit inzet en motivatie blijkt. Vanuit de opleiding onderhoudt de bpv-begeleider contact met de praktijkopleider van het leerbedrijf over de voortgang. Begeleiding, beoordeling en examinering van de stagiair gebeurt in goed overleg tussen de opleiding en het leerbedrijf. Albeda blijft hierbij eindverantwoordelijk. Albeda organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten met de leerbedrijven uit een branche.

Tijdens de stage kan de stagiair problemen hebben waardoor hij minder goed functioneert op de leerwerkplek. De praktijkopleider van de opleiding kan samen met de student een afspraak maken bij het Trajectbureau van Albeda waar intensieve hulp geboden kan worden.

Wettelijke aansprakelijkheid en verzekeringen

De aansprakelijkheidsverzekering van Albeda geldt tijdens stagewerkzaamheden als aanvullende dekking. In eerste instantie ligt de aansprakelijkheid voor schade tijdens stage, overeenkomstig verschillende wettelijke bepalingen, bij het leerbedrijf.

Fiscale voordelen en subsidies

Het begeleiden van studenten is inspirerend, maar kost ook tijd en toewijding. Via de Subsidieregeling praktijkleren worden bedrijven voor hun inspanningen gecompenseerd. Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als de mbo-studenten die zij begeleiden een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. Soms kunnen leerbedrijven ook een beroep doen op subsidies uit speciale opleidingsfondsen. Albeda en het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven helpen u graag bij het indienen van een aanvraag. Lees meer over subsidieregelingen en het aanvragen daarvan.