mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

foto ter illustratie
foto ter illustratie
foto ter illustratie

Mentoren op Zuid

Mentoren op Zuid is een programma van Stichting Studentmentoren Rotterdam in samenwerk met onder andere Hogeschool Rotterdam en scholen in Rotterdam. Mentoren op Zuid koppelt leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs aan betrokken studentmentoren. De studentmentoren coachen en begeleiden de leerling bij huiswerk, loopbaanoriëntatie, het kiezen van een vervolgstudie of het ontdekken van hun talent en werken tegelijk aan hun eigen professionele identiteit.

Leren doe je van elkaar
Voor de duur van 20 weken gaan studenten van de opleiding Onderwijsassistent één uur per week samen met een leerling (een ‘mentee’) van groep 7 of 8 aan het werk op de school van de leerling. Dit gebeurt klassikaal onder begeleiding van een docent van Albeda. Aansluitend is er één uur intervisie op dezelfde locatie. De student begeleidt de leerling bij leervragen en loopbaanoriëntatie. Zo leveren de studenten een bijdrage aan de ontwikkeling van kansarme kinderen en werken de bijna afgestudeerde onderwijsassistenten tevens aan hun eigen professionaliteit en coachingsvaardigheden. Dat levert een mooie wisselwerking op waarbij studenten en basisschoolleerlingen van elkaar leren.

Kijk ook eens op de website van Mentoren op Zuid of bekijk het filmpje.