Privacy statement

Datum laatste wijziging: november 2014

Bescherming van persoonsgegevens
Voor Albeda is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van de website van het digitaal portfolio van Albeda van groot belang. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat gebruikers naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Tijdens een bezoek aan de website kan Albeda persoonsgegevens verzamelen, zowel direct (via een verzoek om deze gegevens) als indirect. Deze persoonsgegevens worden als volgt behandeld:

  • Persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de gebruiker gewenste dienstverlening online beschikbaar te stellen.
  • De verwerking van persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling namelijk verwerkingen voor het onderwijs.
  • Persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketing doeleinden van derden aangewend.
  • Albeda zal alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Bijzondere persoonsgegevens
Albeda tracht niet via deze website bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Albeda wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal vooraf om toestemming worden verzocht.

Internetsites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement
Albeda behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben ons privacybeleid, dan kan je een e-mail sturen naar: communicatie@albeda.nl