mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

foto ter illustratie

Inburgeren: B1-route naar entree

Engels  Frans  Oekrains  Spaans  Turks

Bent u inburgeringsplichtig en wilt u na de inburgering een mbo-opleiding gaan doen op niveau 1 (entree)? Dan is de B1-route naar entree misschien iets voor u. Wij proberen met u tot een zo hoog mogelijk taalniveau te komen. Bij deze route is dat het taalniveau B1. Na 600 uur taalonderwijs kunt u mogelijk ook taalniveau A2 gaan doen. Dit gaat in overleg met uw docent en de consulent van de gemeente.

Deze fulltime opleiding van anderhalf jaar bereidt u voor op een entreeopleiding bij Albeda Startcollege. Via deze link kunt u bekijken welke entreeopleidingen wij bieden.

Als de B1-route naar entree een goede keus voor u is, dan koopt de gemeente een traject voor u in bij Albeda en zijn er geen kosten verbonden aan de cursus.

De inburgeringscursussen van Albeda voldoen aan het keurmerk Blik op Werk.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Danielle van Mourik of Yvonne Renes via [email protected]

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Bij de B1-route naar entree leert u intensief Nederlands. U heeft in totaal 24 uur les per week, verdeeld over 5 dagen. Daarnaast krijgt u ook huiswerk.

Als u naar het mbo gaat (entreeopleiding op niveau 1), kunt u, als u jonger bent dan 30 jaar, studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lening en een studentenreisproduct.

Sluit

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

U start met de B1-route naar entree wanneer uit de brede intake blijkt dat u:

  • Het taalniveau B1 vermoedelijk niet (op alle onderdelen) kunt halen in ongeveer 1.5 jaar;  
  • Niet of nauwelijks voortgezet onderwijs heeft genoten in het land van herkomst;
  • Gemotiveerd bent om de B1-route naar entree te volgen en daarna wilt doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 1 (entreeopleiding).
Sluit

Kosten

Kosten

Als de B1-route naar entree een goede keus voor u is, dan koopt de gemeente een traject voor u in bij Albeda en zijn er geen kosten verbonden aan de cursus.

Sluit

Erkenning

Erkenning

De cursus heeft het keurmerk Blik op Werk.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

De gemeente waar u woont maakt samen met u een Plan Inburgering & Participatie (PIP). Testen bepalen welke inburgeringsroute voor u het best passend is.

Als de B1-route naar entree een goede keus is voor u, dan koopt de gemeente een traject in bij Albeda en zijn er voor u geen kosten verbonden aan de cursus.

Het niveau NT2 bij aanvang is niet bepalend of u kunt deelnemen. Wel of u voldoende gealfabetiseerd bent en of u voldoende gemotiveerd bent.

Sluit

Duur

Duur

De opleiding duurt 18 maanden. U krijgt in totaal 24 uur les per week, verdeeld over 5 dagen. Daarnaast krijgt u huiswerkopdrachten.

Sluit

Aanmelden

Duur
18 maanden
Startmoment(en)
doorlopend
Opleidingstype
Cursus