Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Albeda kent een aantal formele documenten:

  • De onderwijsovereenkomst is een officieel document waarin is vastgelegd dat je ingeschreven staat bij Albeda. Jij (en als nog geen 18 bent, ook je ouders) hebben hiervoor getekend. Hierin staan de rechten en verplichtingen van Albeda en van jou.

  • In de praktijkovereenkomst staan alle afspraken over jouw stage (of: beroepspraktijkvorming) die je maakt met schoolen de bpv-instelling. Dit document wordt door alle partijen ondertekend.

  • In het studentenstatuut staan de regels met betrekking tot jouw rechten en plichten.

  • In deze studiehandleiding staat alle informatie over de opleiding en het beroep en de examenregeling.

  • In de Gedragscode gebruik internet-, email- en (mobiele) telefoonfaciliteiten staat welke regels er voor internet, email en telefoongebruik gelden.

Meer informatie

Info via SharePoint

Als student krijg je een eigen e-mail adres met gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kun je inloggen op SharePoint. Vanuit daar kun je docenten en klasgenoten mailen, informatie opzoeken en online documenten opslaan in Onedrive. Klik hier om naar SharePoint te gaan.

Informatie die een hele klas aangaat communiceren we via het studenten email adres. Alle communicatie vanuit Albeda gaat via je studenten email adres.

Roosters

Via deze link, kun je inloggen en je lesrooster bekijken. Klik op je locatie en zoek jouw klas. Roosterwijzigingen zijn ook te zien via de link.

Iedere tien weken krijg je een ander rooster. Het rooster kan soms tussentijds veranderen, bijvoorbeeld door ziekte van docenten. Kijk daarom dagelijks op het rooster om te zien of er nog wijzigingen zijn. 

 

Onderwijs- en praktijkovereenkomst

De onderwijsovereenkomst (ovk) is een wettelijk document waarin de rechten en plichten van jou en van Albeda zijn vastgelegd. De afspraken tussen jou, de school en de bpv-plaats zijn vastgelegd in de bpv-overeenkomst of praktijkovereenkomst (pok). Klik hier voor meer informatie over de ovk en de pok en zie hoe je ze kunt wijzigen.

Schoolkosten en leermiddelen

Om een mbo-opleiding te kunnen volgen, betaal je lesgeld aan duo.

Daarnaast krijg je ook met kosten te maken voor boeken en andere leermiddelen.
Via www.studiematerialen.nl kun jij je aanmelden met jouw Albeda-account. Hier kun je jouw eigen gepersonaliseerde leermiddelenlijst vinden.

Je mag er vanuit gaan dat je de leermiddelen die je verplicht moet aanschaffen voor je opleiding, ook gebruikt. Wanneer dit niet gebeurt, kan je aanspraak maken op een terugbetaling. Dit kan door een klacht in te dienen over onderwijsbenodigdheden.

 

 

Informeren ouders & ouderbetrokkenheid

Ouders of verzorgers kunnen een aantal keer per jaar met de slb'er praten over de voortgang en behaalde resultaten. Aan het begin van het 1e jaar is er een algemene ouderavond waarin ouders en verzorgers informatie krijgen over de opleiding. Bij de bol betrekken we graag jouw ouders bij jouw studievoortgang, in de bbl doen we dat niet.

Ben je 18 jaar of ouder en wil je niet dat je ouders geïnformeerd worden over jouw studievoortgang? Dan kun je een verzoek indienen bij je slb’er.

Voor ons is de betrokkenheid en input van ouders zeer waardevol.

Klachten, bezwaar en beroep

Soms gebeurt er iets op school waarmee je het niet eens bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onderwijs, examinering of over medewerkers. In zo’n geval is het belangrijk dat je eerst kijkt of je samen met je docent of slb'er een oplossing kunt vinden. Als jullie er samen niet uitkomen dan kun je een gesprek aanvragen met de onderwijsleider van de opleiding. Als bovenstaande niet tot een oplossing leidt dan kun je overwegen om een klacht in te dienen. Kijk op de website om te zien waar je met jouw klachten over de verschillende onderwerpen terecht kunt.

Schoolvakanties

Bekijk hier wanneer de schoolvakanties of feestdagen zijn en je dus vrij bent.

Studiefinanciering

Klik hier om te zien hoe je studiefinanciering kunt aanvragen, hoe hoog je studiefinanciering is en of je eventueel recht hebt op een aanvullende beurs.

Veiligheid en bedrijfshulpverlening

Lees hier hoe wij de bedrijfshulpverlening en veiligheid hebben georganiseerd.

Afspraken en regels

Bekijk hier de afspraken en regels binnen Albeda. Daarnaast hebben we een gedragscode voor hoe je op internet, via e-mail en sociale media met elkaar omgaat. Deze lees je hier.

Printers en kopieerapparaten

In de school zijn print- en kopieermachines. Om hiervan gebruik te maken, kun je een account aanmaken op myprint.albeda.nl. Inloggen kan met de inloggegevens waarmee je ook op SharePoint kan. Via myprint.albeda.nl kan je de printer installeren op je laptop en een tegoed kopen. Een enkelzijdige print zwart/wit kost € 0,05 en kleur € 0,25 cent.

Doorstromen of stoppen

Het behalen van je diploma heeft gevolgen voor je studiefinanciering. Naast het behalen van het diploma kun je je opleiding ook op een aantal andere manieren beëindigen. Klik hier om te zien welke gevolgen het beëindigen van je opleiding heeft voor het recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. 

Inspraak & studentenraad

De inbreng van elke student is belangrijk. Daarom horen we het graag als je ideeen hebt die het onderwijs ten goede kunnen komen.

Via de studentenraad kun je advies geven aan de opleiding. Hier vind je meer info.

Albeda e-mailadres voor studenten

In het studentenstatuut staat dat de correspondentie vanuit Albeda met de studenten gebeurt via het Albeda emailadres van de student. Het is dus belangrijk dat je regelmatig deze emailbox controleert op ingekomen mails van school.