Begeleiding

Iedere student krijgt een studieloopbaanbegeleider (slb'er). Deze docent is tijdens het schooljaar jouw belangrijkste aanspreekpunt. De slb’er begeleidt je bij je persoonlijke ontwikkeling, je beroepsontwikkeling en je sociaal-maatschappelijke ontwikkeling gedurende je opleiding. Er vinden regelmatig evaluatie-, reflectie- en voortgangsgesprekken plaats tussen jou en je slb’er.

Onderwerpen waar je met je slb'er bijvoorbeeld over kunt praten, zijn:

  • informatie over de opleiding
  • voortgangs- en exameneisen
  • ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden die je nodig hebt voor je beroep
  • keuze van je keuzedelen
  • persoonlijke wensen en ambities
  • de loopbaanmogelijkheden
  • persoonlijke vragen en problemen

 

Meer informatie

Docenten en slb'ers

Docenten geven lessen en begeleiden je bij het werken aan opdrachten. Daarnaast wordt je begeleidt tijdens jouw ontwikkeling en is de vraagbaak als je problemen hebt met de lesstof van een bepaald vak.

Iedere student heeft ook een studieloopbaanbegeleider (slb'er). Dit is een docent die tijdens het schooljaar jouw belangrijkste aanspreekpunt is. De slb'er begeleidt jou gedurende het schooljaar. Je hebt regelmatig gesprekken met je slb'er over de voortgang van je studie en het maken van keuzes in je (studie)loopbaan. Om op de hoogte te blijven van jouw studievoortgang heeft de slb'er regelmatig contact met docenten op school en met je werkbegeleider en/of praktijkopleider van de bpv -organisatie. Waar nodig kan de slb'er je ook doorverwijzen voor specifieke ondersteuning.

Zorgdocenten, zorgcoördinator en ZAT

Voor bepaalde zaken of problemen kan je slb’er je doorverwijzen naar de zorgdocent. De zorgdocent bekijkt dan samen met jou welke zorg je nodig hebt. Mochten de problemen aanleiding geven voor extra begeleiding en specialistische zorg, dan word je aangemeld voor het ZAT (zorg- en adviesteam). Het ZAT komt regelmatig bij elkaar en is samengesteld uit vertegenwoordigers uit verschillende vakgebieden. Het ZAT bekijkt welke hulp of ondersteuning er nodig is en kan je doorverwijzen naar verschillende hulpverleners.

De zorg binnen het college worden gecoördineerd door een zorgcoördinator. De zorgcoördinator is soms ook betrokken bij de intake. Wanneer je passend onderwijs nodig hebt, zal de zorgcoördinator met jou kijken welke begeleiding en ondersteuning je nodig hebt, zodat je zo goed mogelijk je studie kunt doorlopen.

Passend Onderwijs

Ook bij een beperking, stoornis, handicap of ernstige ziekte is het mogelijk om een mbo-diploma te halen. Bij een stoornis kun je bijvoorbeeld denken aan ADD en ADHD of een stoornis in het autismespectrum.

Tijdens de intake is gekeken of de opleiding geschikt voor jou is. Je moet gaan voldoen aan de eisen van het kwalificatiedossier en aan de exameneisen. In het kader van de Wet Passend Onderwijs zal Albeda je waar mogelijk extra ondersteuning bieden bij het behalen van je diploma. Bijvoorbeeld tijd en aandacht, aangepast lesmateriaal of aanpassingen aan de omgeving. De zorgdocenten/zorgcoördinator kunnen je doorverwijzen naar de begeleider passend onderwijs (BPO). Je maakt met je BPO'er afspraken over de benodigde begeleiding en aanpassingen. Zie ook dit filmpje.

De afgesproken extra ondersteuning wordt vastgelegd in een bijlage bij de Onderwijsovereenkomst.  Deze wordt getekend door jou (ben je jonger dan 18 jaar, door een wettelijke vertegenwoordiger) en de onderwijsleider.

Elke student die we toelaten moet erop kunnen vertrouwen dat we overtuigd zijn van je kans op studiesucces, ook al is daar van beide kanten veel inspanning voor nodig. Lees meer

 

Extra hulp en zorg

Het kan zijn dat er tijdens de opleiding iets mis dreigt te gaan. Binnen de school zijn er diverse hulpverleners die je dan kunnen helpen. Je kunt hier zelf naar toe gaan of je slb'er kan je ernaar verwijzen nadat je in inviduele gesprekken je problemen hebt besproken. 

Extra hulp en zorg kan zowel binnen als buiten school plaatsvinden. Buiten de school wordt er extra hulp geboden door externe zorgpartners zoals wijkteams, GGZ en gezondheidscoaches. Klik hier om te zien welke interne en externe hulpverleners er onder andere aan de school verbonden zijn. Bij de start van de opleiding wordt een zorgboekje gedeeld waarin alle mogelijke ondersteuners/hulpverleners worden beschreven met de contactgegevens en bereikbaarheid.

Onderwijsleider

De onderwijsleider geeft leiding aan de docenten en is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding. Als student overleg je met je docent of studieloopbaanbegeleider. Alleen als je er met hen niet uitkomt, kun je terecht bij de onderwijsleider.

Wanneer je je je niet aan regels en afspraken houdt, kun je ook met de onderwijsleider te maken krijgen.