Beroep

Meer informatie

Waar kom je te werken?

Als pedagogisch medewerker kun je werken in de kinderopvang in een (integraal) kindercentrum, waar diensten zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden.

Als onderwijsassistent werk je in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie met en rond leerlingen/studenten. Ook kan je werkzaam zijn in een integraal kindcentrum of kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden, bijvoorbeeld als 'combinatiefunctionaris'. Deze combifunctie noemen wij 'Kindprofessional'.

Als kindprofessional kun je werken in de kinderopvang én als onderwijsassistent in het (speciaal) basisonderwijs. De opleiding speelt in op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra waarin onderwijs en kinderopvang een doorgaande ontwikkellijn voor het kind creëren. De kindprofessional werkt nauw samen met andere professionals om de verschillende leefwerelden van kinderen met elkaar te verbinden.

Wat worden je werkzaamheden?

Als pedagogisch medewerker creëer je een veilige, vertrouwde omgeving voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij is een balans tussen rust en structuur nodig en zijn uitdagingen, activiteiten en spel belangrijke uitgangspunten. Je werkt met kinderen afkomstig uit alle lagen van de bevolking en hebt daardoor te maken met een grote diversiteit aan cultuur, leefstijlen en maatschappelijke posities. Je biedt geborgenheid en veiligheid, gaat respectvol om met de kinderen en heeft een open houding. Je gebruikt taal als middel om de ontwikkeling en het denkvermogen van kinderen te stimuleren. Je werkt volgens standaardprotocollen en procedures van de organisatie. Je werkt samen met collega’s en onderhoudt het contact met ouders en verzorgers. De onderwijsassistent is daarnaast ook ondersteunend en faciliterend voor leraren en/of lerarenteam.

Welke vaardigheden heb je nodig?

Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet je als pedagogisch werker betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer zijn. Je hebt een functie als rolmodel en weet (veelvuldig) inhoud te geven aan je voorbeeldfunctie. Je speelt creatief en flexibel in op de wensen en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de gegeven situatie en treedt vooral creatief (vindingrijk) én handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties.

Kans op een baan

Het is goed om te weten welke kansen op werk je hebt met de opleiding van jouw keuze. 

Door economische groei is de vraag naar kinderopvang en assistentie op scholen sterk gestegen, waardoor de kans op een baan groot is.

Voor meer informatie, verwijzen we je door naar de site van S-bb, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Kijk bij de laatste publicatie over de regio Rijnmond.