Pedagogisch Werk 2019-2022

Welkom bij Pedagogisch Werk. We zijn blij dat je voor één van onze opleidingen gekozen hebt! We hopen dat je het snel naar je zin zult hebben en dat je de opleiding met succes zult doorlopen. Samen met jou gaan we aan de slag om jouw talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Dit is waarom Albeda er voor jou is.

In deze digitale studiehandleiding vind je alle informatie die je nodig hebt bij je opleiding. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden, vraag het aan je studieloopbaanbegeleider.

Bij ons op school zijn de volgende kernwaarden belangrijk:

  1. Persoonlijk: Bij ons mag je rekenen op aandacht, respect en geborgenheid. Studeren en werken doen wij in een prettige en veilige sfeer waarbij verbinding, betrokkenheid en professionaliteit centraal staan.
  2. Ambitieus: Wij dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en bieden uitstekende mogelijkheden om talent optimaal tot zijn recht te laten komen. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en vernieuwing.
  3. Verantwoordelijk: We doen wat we afspreken en zijn aanspreekbaar op ons handelen.

We wensen je een leerzame en plezierige tijd!

Deze studiehandleiding is door de directie van het college Sociaal & Pedagogisch Werk vastgesteld in augustus 2019.

Crebo kwalificatiedossier Pedagogisch Werk: 23285 (Herziening 2021)
Crebo kwalificatie Pedagogisch medewerker kinderopvang (PMK): 25696
Crebo kwalificatie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (GPM): 25697
Crebo kwalificatie Onderwijsassistent (OA): 25698
Dubbelkwalificatie Kindprofessional: GPM 25697 & OA 25698

Beroep

Beroep

De opleiding die je volgt is een beroepsopleiding. Hier vind je meer informatie over wat het beroep precies inhoudt, waar je kunt komen te werken en wat je kansen op een baan zijn als je jouw opleiding hebt afgerond.

Lees verder

Sluit

Opleiding

Opleiding

De opleiding is een combinatie tussen school en beroepspraktijkvorming. Lees hier meer over hoe de opleiding is opgebouwd, uit welke onderdelen de opleiding bestaat en wat je uiteindelijk moet kennen en kunnen om je diploma te kunnen behalen.

Lees verder

Sluit

Keuzedelen

Keuzedelen

Het keuzedeel is een aanvulling op de inhoud van je opleiding. Een keuzedeel verbreedt of verdiept je toekomstig vakmanschap of is gericht op doorstroom naar een hoger niveau (binnen mbo of hbo). Bij het bepalen van het aanbod van de keuzedelen hebben we rekening gehouden met de wensen van het bedrijfsleven in Rijnmond. Met de keuzedelen worden je kansen op een baan groter en ben je breder inzetbaar. Gedurende de opleiding maak je een keuze uit twee of meer keuzedelen.

Lees verder

Sluit

Studievoortgang en bindend studieadvies (BSA)

Studievoortgang en bindend studieadvies (BSA)

Binnen de opleiding volgen we jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen op het gebied van je studieresultaten en je beroepshouding. Met je studieloopbaanbegeleider voer je gedurende de opleiding gesprekken over je studievoortgang. Aan het eind van leerjaar 1 ontvang je een bindend studieadvies (BSA).

Lees verder

Sluit

Examinering

Examinering

Om je diploma te behalen moet je examens afleggen. Lees hier wanneer je aan de examens mag deelnemen, hoe het zit met herkansingen, wat je moet doen om je diploma te behalen, etc.

Lees verder

Klik hier voor je examenplan:

 

Sluit

Beroepspraktijkvorming (bpv)

Beroepspraktijkvorming (bpv)

Stage lopen is een belangrijk en verplicht onderdeel van de opleiding. We noemen dat beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je bpv werk je in de beroepsomgeving (bij een bpv-plaats) en voer je werkzaamheden uit die je na je opleiding ook zult uitvoeren.

Lees verder

Sluit

Aan- en afwezigheid

Aan- en afwezigheid

Bij ziekte geldt tijdens de gehele opleiding dat je dit moet melden. Je dient je op de eerste ziektedag, minimaal 5 minuten voor aanvang van de lessen of uiterlijk om 9.00 uur, bij de studentenadministratie op je opleidingslocatie, ziek te melden. Wanneer je ziek bent tijdens een bpv-periode, moet je dit melden bij de praktijkorganisatie waar je stage loopt of werkt, maar óók bij de studentenadministratie van je opleiding.

Contactinformatie onderwijsadministratie

Locatie: Prins Alexanderlaan, Roterdam

  • BOL

Mevr. L. Oostburg
E-mail: [email protected]
Telefoon: 06-48411436

  • BBL

Mevr. S. Westveer
E-mail: [email protected]
Telefoon: 06-46863402

Locatie: Rosestraat, Rotterdam

  • Onderwijsassistent/Instructeur

Telefoon: 

Mevr. B. Ardjosoediro - 06-48411444

Mevr. H. Serbout         - 06-42561113

E-mail: [email protected]
 

  • Pedagogisch Werk/Kindprofessional

Afmelden via Whatsapp: 06-48411447

E-mail: [email protected]

Locatie: Buys Ballotlaan, Vlaardingen

E-mail: [email protected]

Telefoon: 010-4455333

Locatie: Koningin Julianaweg, Middelharnis

Telefoon: 0187-497555

Locatie: Thorbeckelaan, Spijkenisse

Telefoon: 06-39846892

Lees verder

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

Bij Albeda willen we je zo goed mogelijk begeleiden naar een diploma. Om daar te komen kunnen er verschillende soorten begeleiding nodig zijn. Van reguliere begeleiding bij je (studie)loopbaan door jouw studieloopbaanbegeleider (slb'er) tot extra ondersteuning bij uiteenlopende zaken. Hier vind je alle informatie over de begeleiding bij jouw opleiding.

Lees verder

Sluit

Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Hier vind je meer informatie over allerlei praktische zaken zoals roosters, schoolvakanties, kosten van de opleiding, inspraak of medezeggenschap, klachten etc.

Lees verder

Sluit

Gegevens opleiding

Crebonummer:
23285
Niveau:
3/4
Leerweg
bol / bbl
Duur opleiding
3 jaar