Keuzedelen

Iedere mbo-student heeft tijdens zijn of haar opleiding de verplichting om een aantal keuzedelen te volgen. Keuzedelen zijn een verrijking, verbreding of verdieping van de kwalificatie (basis- en profieldeel). Daarnaast kunnen ze bijdragen aan een betere doorstroom naar een (op)volgende opleiding.    

Binnen het kwalificatiedossier Pedagogisch Werk worden in totaal 960 klokuur aan keuzedelen ingevuld. Een keuzedeel bestaat uit 240 of 480 uur, afhankelijk van het type keuzedeel. Het gaat hier om lessen, zelfstudie, BPV of een combinatie hiervan. Binnen je opleiding kies je een pakket keuzedelen (een zogenaamde ‘configuratie’). Met je slb'er bespreek je welke keuzedelenconfiguratie het beste bij jou past. Elk keuzedeel wordt met een examen afgerond.

 

Meer informatie

Aanbod keuzedelen

Binnen het dossier Pedagogisch Werk kan je kiezen tussen twee configuraties of drie configuraties voor GPM BOL. Hieronder kun je per opleiding zien welke configuraties er worden aangeboden:

In totaal omvatten de opleidingen Onderwijsassistent, Gespecialiseerd pedagogisch medewerker en Pedagogisch medewerker kinderopvang 720 uur aan keuzedelen.
Klik hier om te zien wat de inhoud van de verschillende keuzedelen is.

Keuzeprocedure

In het 1e leerjaar volgt iedereen in principe hetzelfde keuzedeel. Aan het begin van leerjaar 2 kies je welke configuratie jij wilt volgen. Je slb'er helpt je met deze keuze en bij hem/haar geef je jouw uiteindelijke keuze aan.

Examinering van keuzedelen

Je doet in de keuzedelen ook examen. Deze resultaten tellen mee voor je diploma. 

Alle resultaten voor keuzedelen (voldoende en onvoldoende) worden vermeld op de resultatenlijst. Een voldoende voor een keuzedeel kan een vrijstelling geven bij een vervolgopleiding.