Studiehandleiding Particulier Beveiliger 2021-2022

Beste student,

Welkom bij Albeda Facilitair & Veiligheidscollege! Wij vinden het fijn dat je voor een opleiding hebt gekozen bij een college waar ‘gastvrijheid’ en dienstverlening centraal staan.

Bij ons op school zijn de volgende kernwaarden belangrijk:

  1. Persoonlijk: Bij ons mag je rekenen op aandacht, respect en geborgenheid. Studeren en werken doen wij in een prettige en veilige sfeer waarbij verbinding, betrokkenheid en professionaliteit centraal staan.
  2. Ambitieus: Wij dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en bieden uitstekende mogelijkheden om talent optimaal tot zijn recht te laten komen. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en vernieuwing.
  3. Verantwoordelijk: We doen wat we afspreken en zijn aanspreekbaar op ons handelen.

Je ontvangt deze studiehandleiding om je inzicht te geven in jouw opleiding. Het is belangrijk om deze studiehandleiding goed te lezen. Er staan belangrijke afspraken in die je als student met Albeda en onze opleiding maakt zodra je bent ingeschreven en de  onderwijsovereenkomst hebt getekend. De studiehandleiding beschrijft wat je tijdens de opleiding leert en welke examens je moet doen om aan het einde van de opleiding te diplomeren. Ook krijg je informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid en over hoe de opleiding is ingericht.

Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen om jou te begeleiden tijdens je opleiding. Als je vragen hebt kun je altijd bij hem/ haar terecht.

Wij wensen jou een leerzame en plezierige tijd bij jouw opleiding

Met gastvrije groet,

Directie, onderwijsleider en docententeam Facilitair- en Veiligheidscollege, locatie: Haastrechtsstraat en De Vloot

Deze studiehandleiding is vastgesteld door de directie van Albeda Facilitair- en Veiligheidscollege.

Beroep

Beroep

De beveiliger bewaakt de veiligheid, binnen de kaders van een beveiligingsopdracht en altijd in een private omgeving. Hij signaleert risico's, neemt preventieve maatregelen en treedt repressief op. Hij moet durven optreden zonder grote risico’s te nemen, waarbij hij in contact staat met de meldkamer of alarmcentrale. Bewust van zijn ondersteunende rol biedt de beveiliger ook hulp en service. Daarom heeft hij interesse in wat er bij een bedrijf speelt. Zijn uniform draagt bij aan de vereiste representativiteit. Verder is hij bereid samen te werken, zowel binnen zijn team als met personeel van andere afdelingen. Hij weet: beveiligen kun je niet alleen, de ogen en oren van iedereen zijn daarbij nodig.

Lees verder

Sluit

Opleiding

Opleiding

Tijdens jouw opleiding volg je theorielessen, krijg je praktijklessen, en zijn er keuzedelen. Ook ga je op stage. Als je doorklikt, lees je meer over uit welke onderdelen jouw opleiding bestaat.

De inhoud van de opleiding (kwalificatie-eisen)
Lees verder
 

Hoe hebben wij het onderwijs ingericht? 
Hier beschrijven we onder andere wat voor onderwijs wij jullie willen geven en aan welke voorwaarden dat onderwijs moet voldoen. Wij vinden bijvoorbeeld dat wij jullie onderwijs moeten geven in een realistische praktijkomgeving, in het publieke domein én binnen de school, zodat je theorielessen en praktijklessen op elkaar aansluiten.
Lees verder
 

Beroepspraktijkvorming (stage) 
De opleiding die je gaat volgen vindt voor een deel plaats op school en voor een ander deel in de beroepspraktijk tijdens de beroepspraktijkvorming (stage). Deze twee onderdelen vormen één samenhangend geheel. Het uiteindelijke doel is om jou aan het einde van de opleiding op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar te diplomeren. 
Lees verder


De locaties
Haastrechtstraat, Rotterdam
De Vloot, Maassluis 
 

Sluit

Studievoortgang, bindend studieadvies en begeleiding

Studievoortgang, bindend studieadvies en begeleiding

Voortgangscriteria, toetsen en bindend studieadvies
Binnen de opleiding volgen wij jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen op het gebied van jouw studieresultaten en jouw beroepshouding.
Lees verder


Begeleiding

  • Studieloopbaan
    Je komt verschillende begeleiders tegen tijdens jouw studie. Zo zijn er docenten en studieloopbaanbegeleiders op school maar ook werkbegeleiders en praktijkopleiders die jou begeleiden tijdens jouw stage.

  • Extra hulp en zorg
    Het kan natuurlijk voorkomen dat er een aantal dingen niet zo lekker lopen in jouw leven waardoor jouw schoolprestaties worden beïnvloed. Albeda vindt het belangrijk om jou die hulp te geven die jij ndig hebt om jouw diploma te behalen.

Hieronder lees je hoe de begeleiding is geregeld. 
Lees verder

 

Sluit

Examinering en diplomering

Examinering en diplomering

Om je diploma te behalen, moet je al je examens met een voldoende afsluiten. Lees hier wanneer je aan de examens mag deelnemen, hoe het zit met herkansingen, wat je moet doen om je diploma te behalen, etc.

Voorwaarde voor deelname en examenplan
Lees verder
 

Diplomering en uitschrijving

Lees verder

Rechten en plichten bij examinering
Lees verder


Examenorganisatie
Lees verder

Sluit

Ziek of afwezig

Ziek of afwezig

Albeda verwacht van jou dat dat je aanwezig bent bij alle onderwijsactiviteiten. Ben je ziek of heb je een andere reden dat je niet aanwezig kunt zijn? Bel naar jouw schoollocatie. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan belt je ouder/verzorger.

Locatie
Haastrechtstraat, Rotterdam
Telefoonnummer: 06 5522 2945

De Vloot, Maassluis
Mevrouw: K. Verhoeff
Telefoonnummer: 010-5937400 

Lees verder
 

Sluit

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Albeda kent diverse formele documenten. Hierin staan de rechten en plichten van en voor studenten.

Lees verder

 

 

 

Sluit

Praktische zaken

Praktische zaken

Hier vind je informatie over diverse praktische zaken zoals: roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en belangrijke contactgegevens. 

Lees verder

Sluit

Gegevens opleiding

Crebonummer:
25690
Niveau:
2
Leerweg
BOL
Duur opleiding
2