Beroep

Meer informatie

Waar kom je te werken?

Meestal werken beveiligers bij een particuliere beveiligingsorganisatie die hen uitplaatsen bij opdrachtgevers. Dit vraagt de vaardigheid om te kunnen schakelen. Overal zijn andere instructies, de culturen verschillen, de organisaties zitten anders in elkaar en de primaire processen verschillen. Ongeveer 10% van de beveiligers werkt bij de eigen beveiligingsdienst van een onderneming, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis.

De branche onderscheidt verschillende sectoren, zoals objectbeveiliging, mobiele surveillance, winkelbeveiliging, detentietoezicht, geld- en waardetransport en particuliere alarmcentrales. Ook worden beveiligers steeds meer ingezet in het publieke domein. Beveiligers werken weliswaar in een team, maar voeren werkzaamheden vaak alleen uit, waarbij ze contact houden met een meldkamer of alarmcentrale. Vaak zien collega's elkaar alleen bij dienstoverdracht. Het werk wordt zowel overdag als 's avonds en 's nachts uitgevoerd. De particuliere beveiliging kent een wettelijke en zelfregulerende basis in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, de Wpbr. Dit betekent o.a. dat personen die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren gescreend worden op antecedenten. Verder geldt dat personen die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren moeten beschikken over het SVPB-diploma Beveiliger. Het coördineren van beveiligingswerkzaamheden wordt beschouwd als het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden

Wat worden je werkzaamheden?

De beveiliger bewaakt de veiligheid, binnen de kaders van een beveiligingsopdracht en altijd in een private omgeving. Hij signaleert risico's, neemt preventieve maatregelen en treedt repressief op. Hij moet durven optreden zonder grote risico’s te nemen, waarbij hij in contact staat met de meldkamer of alarmcentrale. Bewust van zijn ondersteunende rol biedt de beveiliger ook hulp en service. Daarom heeft hij interesse in wat er bij een bedrijf speelt. Zijn uniform draagt bij aan de vereiste representativiteit. Verder is hij bereid samen te werken, zowel binnen zijn team als met personeel van andere afdelingen. Hij weet: beveiligen kun je niet alleen, de ogen en oren van iedereen zijn daarbij nodig.

Welke vaardigheden heb je nodig?

Beveiliging is geen doel op zich. Beveiliging heeft als doel de belangen van organisaties te beschermen opdat zij ongehinderd hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren. Beveiligers en coördinatoren beveiliging moeten zich bewust zijn van de ondersteunende rol die ze hebben ten aanzien van het primaire proces van een organisatie. Dit vereist een alerte en tegelijkertijd dienstverlenende houding, een interesse in wat er in een organisatie gebeurt en een oog voor de risico’s en dreigingen waaraan een organisatie is blootgesteld. Beveiligingsmedewerkers zijn er om de veiligheid te waarborgen en moeten zelf dus volkomen betrouwbaar zijn. Beveiligingsmedewerkers moeten durven optreden, zonder te grote risico's te nemen. Ze dragen een uniform en als er iets gebeurt of als mensen een vraag hebben, wordt er actie van ze verwacht. Beveiligers moeten representatief zijn, het uniform draagt daaraan bij. Verder is het heel belangrijk dat beveiligingsmedewerkers bereid zijn samen te werken, zowel binnen het team als met personeel van andere afdelingen. Beveiligen kun je niet alleen, de ogen en oren van iedereen zijn daarbij nodig. 

Vervolgopleiding

Na het afronden van deze opleiding kan je doorstromen naar de niveau 3 opleiding handhaving toezicht en veiligheid niveau 3, coördinator beveiliging of naar een andere MBO niveau 3 of 4 opleiding.  Als je na deze opleiding door wil gaan naar een andere MBO opleiding heb je het recht om toegelaten te worden tot deze MBO opleiding indien:

  • Je je aanmeldt op uiterlijk 1 april (NB: aanmelding na 1 april kan ook, maar dan geldt het automatisch recht op toelating niet meer)
  • Je deelneemt aan eventueel verplichte intakeactiviteiten
  • Je voldoet aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen.

Kans op een baan

Het is goed om te weten welke kansen op werk je hebt met de opleiding van jouw keuze. 

Voor meer informatie, verwijzen we je door naar de site van SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Kijk bij de laatste publicatie over de regio Rijnmond.