Voorwaarde voor deelname en examenplan

Examens zijn verplicht en bepalen of je je diploma behaalt of niet. Examens kunnen op ieder moment in je opleiding plaatsvinden.

Op deze pagina vind je onder meer informatie over de voorwaarden om aan het examen deel te kunnen nemen én het examenplan.

Meer informatie

Voorwaarde voor deelname examens

De voorwaarden voor deelname aan (beroepsgerichte) examens zijn bepaald door de SVPB. De examenverantwoordelijke informeert je hierover in onderwijsperiode 2 van het eerste leerjaar. 

Examens bij de SVPB
Voor de examens van de SVPB gelden de volgende regels:

  1. In de examenplanning is aangegeven wanneer je examen hebt en de mogelijke herkansing.
  2. De opleiding meld je aan bij de SVPB voor het examen.
  3. De SVPB stuurt de uitnodiging voor het examen naar je huis- en e-mailadres. In de brief staat alle informatie die je nodig hebt om het examen te kunnen doen, zoals de tijd en de plaats van het examen en welke spullen je moet meenemen, zoals een geldig identiteitsbewijs.
  4. De beroepsgerichte-examens worden afgenomen in het examencentrum aan de Haastrechtstraat.
  5. Meteen na het examen zie je de voorlopige uitslag op je computerscherm. De SVPB stuurt de definitieve uitslag van je examen na enkele weken naar school en per e-mail naar jou. De school verwerkt de uitslag op je cijferlijst.
  6. Je bent geslaagd met een 6 of hoger, een 5 of lager is een onvoldoende en betekent een herexamen.
  7. Je kunt altijd een herexamen doen. De school betaalt één herexamen. Als je ook zakt voor het herexamen, moet je het volgende herexamen zelf betalen. Op http://www.svpb.nl/examentarieven/ kun je zien hoeveel je dan moet betalen.
  8. Als je zonder geldige afmelding niet verschijnt op een examen dan worden de kosten voor dit examen bij jou in rekening gebracht. Tevens geldt dit als een gemiste kans.


Examenlocatie
Het examencentrum van het Albeda  aan de Haastrechtstraat 1 te Rotterdam.

De aanvraag van je SVPB-examens
De school vraagt de examens centraal aan bij de SVPB, daarvoor moet jij als student eerst een account aanmaken bij de SVPB.  je hebt daarvoor een foto van de voor en achterkant van je ID nodig.

Let op: het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat SVPB de juiste gegevens heeft! Geef wijzigingen daarom op tijd door. Dan kan de SVPB jou per e-mail (gebruik hiervoor je Albeda e-mailadres) en per post uitnodigen voor een examen en dan komen de juiste gegevens op jouw diploma te staan.

Voor verdere informatie over de SVPB, zie de website: www.svpb.nl

Examenplan

In het examenplan lees je op welke manier de verplichte onderdelen van je opleiding geëxamineerd worden. Het examen omvat alle door de Minister van OC&W vastgestelde onderdelen uit het betreffende kwalificatiedossier. 

Aan het begin van elk schooljaar worden de periodes waarin de examens worden afgenomen op het SharePoint geplaatst. Voorafgaand aan elk examenonderdeel ontvang je, rekening houdend met de voor dat examen geldende termijn, bericht over de plaats en de periode / het tijdstip van de afname.

Het examenplan van de opleiding is opgebouw uit drie gedeelten: