Diplomering en uitschrijving

Diplomavereisten


Je hebt recht op een diploma als je aan de volgende eisen hebt voldaan:

  • Tenminste een voldoende resultaat voor alle bij de uitstroomvariant behorende kerntaken uit het basisdeel en het profieldeel
  • Een voldoende resultaat voor de generieke vaardigheden:
    • Niveau 2 en 3: minimaal een 5 voor Nederlands
    • Niveau 4: minimaal een 5 en een 6 in willekeurige volgorde voor Engels en Nederlands
  • Deelname aan het rekenexamen. Dat betekent dat als je niet tenminste een keer het rekenexamen hebt gedaan, je geen diploma kan krijgen. Vooralsnog telt het resultaat voor rekenen niet mee voor het behalen van het diploma. Het resultaat voor rekenen wordt wel verplicht op de resultatenlijst behorende bij het diploma vermeld.
  • Het gemiddelde én minimaal de helft van de examenresultaten van de keuzedelen tenminste een 6 is; een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 zijn.
  • Een positieve beoordeling voor de BPV (De BPV is succesvol afgerond)
  • De kwalificatie “voldaan” voor het onderdeel “Loopbaan en Burgerschap”


Datum diploma en uitschrijving
Uiterlijk 20 werkdagen nadat de examenverantwoordelijke alle examenstukken van jouw laatste examen heeft ontvangen, krijg je schriftelijk bericht over de uitslag van dit laatste examen en krijg je tegelijkertijd te horen of je geslaagd bent voor de opleiding. Je bent geslaagd op het moment dat de examencommissie vaststelt dat je aan alle voorwaarden voor het behalen van het diploma hebt voldaan. Het moment waarop de examencommissie dit vaststelt is de datum die op het diploma komt te staan. Let op! Dit is tevens de datum waarop je wordt uitgeschreven en de datum waarop jouw recht op studiefinanciering / OV kaart vervalt. Het is belangrijk dat je zelf de uitschrijfdatum meldt bij DUO. Het te laat melden kan leiden tot een boete! Kijk op www.duo.nl.

Datum diploma en uitschrijving
Uiterlijk 20 werkdagen nadat de examenverantwoordelijke alle examenstukken van jouw laatste examen heeft ontvangen, krijg je schriftelijk bericht over de uitslag van dit laatste examen en krijg je tegelijkertijd te horen of je geslaagd bent voor de opleiding. Je bent geslaagd op het moment dat de examencommissie vaststelt dat je aan alle voorwaarden voor het behalen van het diploma hebt voldaan. Het moment waarop de examencommissie dit vaststelt is de datum die op het diploma komt te staan. Let op! Dit is tevens de datum waarop je wordt uitgeschreven en de datum waarop jouw recht op studiefinanciering / OV kaart vervalt. Het is belangrijk dat je zelf de uitschrijfdatum meldt bij DUO. Het te laat melden kan leiden tot een boete! Kijk op www.duo.nl.