De opleiding

De verschillende opleidingen die je kunt volgen in domein Retail zijn beschreven in de volgende kwalificatiedossiers: 

 • Retail operationeel 23324
  • Crebo kwalificatie Retailmedewerker 25808 (profieldeel) klik hier
 • Retail management 23323
  • Crebo kwalificatie Retailmanager 25807 (profieldeel) klik hier
 • Retail advies 23325
  • Crebo kwalificatie Retailspecialist 25809 (profieldeel) klik hier

In bovenstaande dossiers staat precies wat je moeten weten en kunnen om je diploma te halen. De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Hieronder vind je een korte uitleg. Ook vind je hier informatie over de zogenaamde maatwerktrajecten en over leren op een leerwerkplaats.

De opleiding die je gaat volgen is een beroepsgerichte opleiding, dat betekent dat je aan het eind van je opleiding in staat bent om een bepaald beroep uit te oefenen. Je kunt kiezen voor de bbl-variant opleiding of voor de voltijds opleiding via de beroeps opleidende leerweg (bol).

Meer informatie

Basisdeel

Het basisdeel bestaat uit 2 onderdelen: de beroepsspecifieke- en de generieke onderdelen.

Onderdeel 1: Beroepsspecifieke onderdelen
Beroepsspecifieke onderdelen bestaan uit kerntaken en werkprocessen.

Kerntaken: Kerntaken zijn taken die je zelfstandig moet kunnen uitvoeren en die in het beroep steeds weer terugkomen. Elke kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen. 

P1: Retailmedewerker
B1-K1 Verleent hospitality en verkoopt
B1-K2 Voert ondersteunende retailprocessen uit

P1: Retailspecialist
B1-K1 Verleent hospitality, adviseert en verkoopt in de verkoopomgeving
B1-K2 Voert retailondersteunende en professionaliserende taken uit

P1: Retailmanager 
B1-K1 Werkt mee aan hospitality, advies en verkoop
B1-K2 Begeleidt retailondersteunende processen
B1-K3 Voert taken omtrent personeelsmanagement uit
B1-K4 Geeft tactisch leiding aan de eigen afdeling of vestiging

Werkprocessen: Werkprocessen zijn activiteiten die horen bij een kerntaak. In de opleiding leer je deze activiteiten uit te voeren. Wil je weten welke werkprocessen bij jouw opleiding horen, klik dan op één van onderstaande linken voor het examenplan:

Retailmedewerker: 25808 BOL en BBL

Retailspecialist: 25809 BOL en BBL 

Retailmanager: 25807 BOL en BBL

(Voor het lezen van bovenstaande documenten heb je een Albeda account nodig)

Onderdeel 2: Generieke onderdelen
Naast het onderdeel voor het beroep, leer je ook algemene onderdelen. Deze onderdelen zijn:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels (geldt alleen voor niveau 4)
 • Loopbaan en Burgerschap

In de lessen van deze onderdelen word je goed geïnformeerd over wat er van jou verwacht wordt.

Profieldeel

Profieldelen geven een specifieke invulling aan je opleiding. Het profieldeel van jouw opleiding is:

P1: Retailmedewerker
Geen extra kerntaken en werkprocessen

P1: Retailspecialist
Geen extra kerntaken en werkprocessen

P1: Retailmanager 
Geen extra kerntaken en werkprocessen

Keuzedelen

Keuzedelen zijn extra onderdelen voor de opleiding waaruit je kunt kiezen. Hierdoor krijg je extra kennis die je kunt gebruiken in je beroep of in de maatschappij. Het is een verplicht onderdeel binnen de opleiding.

De opleiding biedt de volgende keuzedelen aan: <link volgt>

Leren in de praktijk

Bij Albeda College Economie & Ondernemen vinden we het belangrijk dat elke student zoveel mogelijk met de beroepspraktijk in aanraking komt. Dit gebeurt natuurlijk door de bpv (stages), maar dit doen we ook op andere manieren. We werken daarom bijvoorbeeld met verschillende leerwerkplaatsen. In deze leerwerkplaatsen voeren studenten echte opdrachten uit voor ondernemers onder begeleiding van een coach of een docent. Daarnaast proberen we het bedrijfsleven op te zoeken door bedrijfsbezoeken, gastlessen en workshops. Zo proberen we elke student zo goed mogelijk voor te bereiden op de echte beroepspraktijk.

 

Maatwerk

Elke student leert op zijn of haar eigen manier. Hier willen we binnen de opleiding voldoende aandacht aan besteden. De opleiding is zo opgebouwd dat als je wat sneller wilt, dit ook kan. Tegelijkertijd kan het zijn dat er omstandigheden zijn waardoor je even niet zo snel kunt, dan passen we het programma zo aan dat je ook met wat vertraging je opleiding af kunt ronden. Op deze manier is er voor elke student maatwerk mogelijk, precies wat het beste bij jou past.

 

Topmodel

Albeda heeft de wettelijke plicht om voldoende lesuren aan te bieden. De lesuren en de uren in de praktijk staan in een overzicht. Dit overzicht heet een Topmodel. TOP staat voor: Transparante Onderwijsprogrammering. In het Topmodel kan je zien hoeveel tijd je studie je ongeveer zal kosten.

Klik op één van onderstaande linken voor het Topmodel van jouw opleiding:

 

Jaarplanning

Wil je weten hoe de planning van jouw schooljaar eruit ziet, kijk dan hieronder in de jaarplanner van jouw opleiding: 

BOL-opleidingen: Klik hier

BBL-opleidingen: Klik hier