Beroepspraktijkvorming

De beroepspraktijkvorming (bpv) is een belangrijk onderdeel van jouw opleiding. De bpv wordt beoordeeld door de praktijk. Je kunt alleen bij een erkend (goedgekeurd) leerbedrijf je bpv (stage of werk) doen. Op de site van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) lees je of een leerbedrijf is goedgekeurd. De bpv moet je met een voldoende afronden om je diploma te kunnen krijgen. 
Tijdens je bpv volg je de regels die in dat beroep gelden. Dit kan betekenen dat je 's avonds en/of in het weekend je bpv moet doen. Houd hiermee in je privéleven rekening.

BPV-handleiding
We werken binnen jouw opleiding met een BPV handleiding. Via deze link vindt je een voorbeeld van hoe zo'n handleiding eruit ziet. Van je BPV-begeleider krijg je tijdens je opleiding dezelfde handleiding waarbij de ontbrekende informatie voor jou is ingevuld.

In deze handleiding bereiden we je voor op wat je te wachten staat. Ook lees je hier alle afspraken rondom praktische zaken zoals ziek melden, begeleiding of urenverantwoording. 

Meer informatie

(mogelijk) Aanvullende eisen

Sommige bpv-plekken hebben voorwaarden voordat je kunt beginnen. 

Steeds meer bpv-organisaties vragen van studenten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring is op te vragen bij de gemeente waar je woont. Het komt voor dat een bpv-organisatie je niet toelaat zonder een VOG. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn voor jouw rekening en kunnen per gemeente verschillen. Het niet kunnen verkrijgen van een VOG heeft hoogst waarschijnlijk gevolgen voor je studievoortgang. Algemene informatie over de VOG vind je op deze site.

Bij sommige bpv-organisaties moet je, voordat je met je BPV kan starten, verplicht een vaccinatie Hepatitis B hebben gehad. Deze vaccinatie vindt plaats op kosten van de school. Als je je niet laat vaccineren, kan het zijn dat een praktijkorganisatie je niet toelaat voor de BPV. Dit kan gevolgen hebben voor je studievoortgang.

Internationale stage (IBPV)

Een internationale stage is geen verplichting, maar wel een mooie uitdaging.  Studenten leren zichzelf te redden in een land met een andere cultuur en taal. Ook leren ze oplossingen te bedenken voor onbekende situaties. Zo worden ze nog zelfstandiger. Dit vinden wij voor onze studenten van groot belang in onze snel veranderende samenleving.

Tijdens de opleiding staat het opdoen van vakkennis centraal.  Vanaf het 2e leerjaar bestaat de mogelijkheid om, met gebruikmaking van het Erasmus+ programma, voor de periode van 1 maand tot 3 maanden stage te lopen in een Europees land. 

Lees meer op de Albeda-website over internationale stages.