Toetsen en studievoortgang

Tijdens de opleiding maak je toetsen en opdrachten om te beoordelen hoe je je ontwikkelt. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je jouw studievoortgang. Samen kijk je of je klaar bent voor je examens. 

Meer informatie

Toetsen en opdrachten

Met toetsen en opdrachten meten we jouw ontwikkeling. De resultaten laten zien of je de lesstof begrijpt, dit is mede bepalend voor jouw studievoortgang en of je naar de volgende fase in jouw opleiding kan. Uiteindelijk wordt bepaald of je klaar bent voor het examen.

Studievoortgang

In ieder schooljaar voer je tenminste twee voortgangsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Tijdens deze gesprekken bespreken jullie onder andere je studievoortgang, je resultaten en de ontwikkeling in jouw beroepshouding. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt die je terug kunt vinden in jouw studentenportaal. De inloggegevens hiervoor krijg je bij de start van jouw opleiding. 

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan informeren we je ouders/wettelijk vertegenwoordigers over je studievoortgang. Let op: Wanneer je om een bepaalde reden niet wil dat je opleiding (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers informeert, bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider.

Voortgangscriteria

Om door te kunnen naar de volgende fase in het eerste leerjaar van je opleiding, moet je voldoen aan bepaalde voortgangscriteria. De voortgangscriteria voor jouw opleiding staan hieronder. De voortgangscriteria worden al leiddraad gebruikt tijdens de voortgangsgeprekken en zijn daarmee bepalend voor het wettelijk bindend studieadvies 

Klik hier voor de studievoortgangscriteria van de BBL-opleidingen 

Klik hier voor de studievoortgangscriteria van de BOL-opleidingen

Bindend studieadvies en voortijdige beëindiging van de onderwijsovereenkomst

Bindend studieadvies

In het eerste jaar van je opleiding ontvang je een bindend studieadvies. Dit kan een positief advies zijn, wat betekent dat je je opleiding kan voortzetten, of een negatief advies. Bij een negatief bindend studieadvies wordt de onderwijsovereenkomst beëindigd en moet je stoppen met je opleiding. Als je een éénjarige opleiding volgt, ontvang je een bindend studieadvies in de vierde maand van het eerste leerjaar. Als je een opleiding volgt die langer duurt dan een jaar, dan ontvang je een bindend studieadvies tussen de negende maand en het eind van het eerste leerjaar. 

Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst

Tijdens je opleiding kunnen er redenen zijn dat Albeda jouw onderwijsovereenkomst beëindigt voordat je klaar bent met je opleiding. Dan gaat de procedure 'Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst' in werking. Albeda zal nooit zomaar de onderwijsovereenkomst beëindigen.

Lees verder