Rechten en plichten

Gedurende je opleiding ben je als student verplicht je te houden aan alle regels die de opleiding en de docenten bepalen en aan de huisregels van het Muziekcentrum Albrandswaard (MCA), de locatie waar de opleiding is gehuisvest. De regels gaan onder meer over aanwezigheid en beroepshouding.

Onder een goede beroepshouding verstaan we het volgende:

 • Je krijgt opdrachten die je op tijd moet inleveren. Het is belangrijk dat je je houdt aan deadlines.
 • Je oefent regelmatig en zelfstandig op verschillende instrumenten zoals drums, piano, zang, gitaar, en met muziek schrijven.
 • Je neemt actief deel aan alle lessen, opdrachten en stages.
 • Je staat open voor feedback en je kunt omgaan met kritiek.
 • Je komt uitgeslapen en nuchter naar school.
 • Je bent goed bereikbaar via je Albeda e-mailadres en telefonisch.

Voor de lessen hanteren we de volgende regels:

 • Je komt op tijd in de les. Als je meer dan 5 minuten te laat bent, mag een docent je de toegang tot de les ontzeggen. Je bent dan ongeoorloofd afwezig.
 • Je komt in de les waarin je bent ingedeeld volgens je rooster. Als je door omstandigheden een keer de les in en een andere groep wilt volgen, moet je dat van tevoren melden bij de awr-medewerker via [email protected] én bij de docent.
 • In de les wordt niet getelefoneerd, ge-smst, ge-whatsapped, etc..
 • Eten is niet toegestaan tijdens een les. Eten mag alleen worden genuttigd in de algemene ruimten, dus niet in de oefenruimtes, studio's en leslokalen. Daarnaast mag in de regie van de studio en in studio 1 ook niet worden gedronken.
 • Iedereen heeft elke les minimaal het volgende bij zich:
  • Een schrift/notitieblok/laptop om aantekeningen te maken.
  • Een agenda om huiswerk en deadlines voor opdrachten in te noteren.
  • Een USB-stick of harddisk om jouw opdrachten mee te nemen. Opgeslagen opdrachten op de computers in het leslokaal, studio's en de oefenruimtes worden niet bewaard.
 • Je moet de boeken en spullen aanschaffen die je gebruikt tijdens de opleiding.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke administratie als student. Dit betekent dat je alle vereiste documenten volledig en op tijd moet inleveren. Is dit niet het geval, dan kun je niet deelnemen aan het lesprogramma. Je kunt bovendien geen enkele les wegblijven zonder dit van tevoren met een serieuze reden aan te vragen. Ben je ziek of kun je om een andere reden onverhoopt een dag geen lessen volgen, dan moet je dit uiterlijk vóór 09:30 uur per mail ([email protected]) doorgeven aan de awr-medewerkers van de opleiding.

Om je goed te kunnen bereiken en begeleiden verzoeken wij je eventuele adreswijzigingen en wijzigingen van telefoonnummer per e-mail door te geven aan de studentenadministratie van jouw opleiding. Je vindt de contactgegevens hier.

 

Meer informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Soms gebeurt er op school iets waarmee je het niet eens bent. Gaat dit over het onderwijs, dan bespreek je dit eerst met de betreffende docent. Kom je er niet uit, dan ga je naar je mentor of de onderwijsleider van je opleiding. Deze kunnen dan helpen jouw klacht op te lossen. In het studentenstatuut van het Albeda staan alle rechten en plichten omschreven van de studenten die ingeschreven staan bij het Albeda. Wanneer je het idee hebt dat je onjuist bent behandeld of dat het studentenstatuut onjuist of onzorgvuldig is toegepast, dan kun je een klacht indienen.

Meer informatie over de klachtenregeling van het Albeda vind je op https://www.albeda.nl/klachten.

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag is gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat, zoals seksueel overschrijdend gedrag (bijvoorbeeld handtastelijkheden), agressie, discriminatie of pestgedrag

Je kunt voor klachten op het gebied van ongewenst gedrag voor klachten op het gebied van ongewenst gedrag terecht bij de vertrouwenspersoon van het Albeda. Contactgegevens: (010) 448 27 60, dagelijks van 8.00-20.00 uur (bij voicemail, spreek in); of [email protected].

DP_YAML_QUOTE[Gedragscode gebruik internet, e-mail, en (mobiele) telefoon faciliteiten ]

Voor digitale communicatie, inclusief social media zoals whatsapp, is de gedragscode gebruik internet, e-mail, en (mobiele) telefoon faciliteiten Albeda van toepassing. Deze is op te roepen via de zoekfunctie in de digitale omgeving van het Albeda. De volgende tien ‘gouden regels’ vatten de kern van de gedragscode goed samen:

· Toon respect voor anderen
· Stuur geen berichten die je zelf niet zou willen ontvangen
· Stuur geen anonieme berichten
· Stuur geen gemene of vervelende berichten, dus niet discrimineren, pesten of (seksueel)
  intimideren
· Surf niet naar pornosites, sekssites, racistische sites, treitersites e.d.
· Verspreid geen seksuele, racistische, discriminerende of treiterende informatie
· Verspreid geen opnames van collega’s, medestudenten en/of docenten via gsm/email/portaal/my-site
· Vertel je wachtwoord aan niemand
· Wees behoedzaam met het verstrekken van persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer e.d.) via internet

Onderwijsovereenkomst

Als je bent aangenomen voor de opleiding, krijg je een onderwijsovereenkomst. Hierin staan de rechten en plichten van Albeda en van de student. Als deze overeenkomst is ondertekend en al jouw documenten binnen zijn bij het mbo, dan kun je starten met je nieuwe opleiding. De ondertekening van de onderwijsovereenkomst vindt digitaal plaats.

Praktijkovereenkomst

Een deel van je opleiding ga je stage lopen. In het mbo heet dit Beroeps Praktijk Vorming (bpv). In de praktijkovereenkomst staan alle afspraken die je maakt met Albeda en het bpv-bedrijf over jouw bpv. Dit document wordt door alle partijen ondertekend. De ondertekening vindt digitaal plaats.