Roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en contactgegevens

Roosters en roosterwijzigingen
Aan het begin van ieder studiejaar krijg je een lesrooster uitgereikt. Dit rooster is het basisrooster voor het gehele studiejaar. Buiten het basisrooster worden soms aanvullende lessen aangeboden. Een structurele roosterwijziging geven wij minimaal 1 week van tevoren door aan alle betrokkenen. Mocht er onverhoopt een les uitvallen, dan doen wij ons best om iedereen hierover zo snel als mogelijk te informeren via de mail.

Via deze link, kun je inloggen en je lesrooster bekijken.

Meer informatie

Ons team

De leiding

 • Amanda van Woerden, directeur cluster Lifestyle, Sport en Entertainment

 • Maike Kooijman, adjunct-directeur cluster Lifestyle, Sport en Entertainment

 • Wouter Muste, onderwijsleider

De mensen op de leslocatie MCA

Leslocatie
Ambachtsweg 17
3161 GL Rhoon
T 010 506 14 11
[email protected]

Onderwijsleider
Wouter Muste
06 245 758 70
[email protected]

Verzuimmedewerker
Nathalie Ploos van Amstel
010 506 14 13
[email protected]

Muziekcentrum MCA
Lourens Bosman
010 506 05 73
[email protected]

Schoolmaatschappelijk werk
Sharmila Ramdjielal
[email protected]

Begeleider After 's Cool
Virginia Noordegraaf

Administratief medewerker
Marielle Redjosoewito
[email protected]

Examenbureau
Ricardo Jupijn
[email protected].

Studieloopbaanbegeleiders

Zorgcoördinator
Paul Dezentjé
[email protected]

Cyclebegeleiders

Jaar 1
Sander van der Toorn
Remi Lauw
Paul Mayer

Jaar 2
Neels Smeekens
Trian Kayhatu
Stijn Donders

Jaar 3 (examenbegeleiders)
Sander van der Toorn
Henri Oogjen
Paul Dezentje

Docenten

 • Sander van der Toorn, cycle & studio basics
 • Remi Lauw, cycle & guitar
 • Paul Mayer, cycle, musicproduction & guitar for singer/songwriters
 • Neels Smeekens en Trian Kayhatu, cycle & music production
 • Stijn Donders, cycle, recording & mixing
 • Rick Jillissen en Johan Witt, band development & live development
 • Sjoerd Huissoon, Ableton & music production
 • Ibernice Macbean, vocal development & interpretation
 • Jeruma Arnold, vocal development & interpretation
 • Malumba Anderson, stage performing
 • Merijn Eugelink, piano
 • Eric Hoeke, drums & rhythm development
 • Peter Bergman, music theory, ear training & bassguitar
 • Desmond Haneveer, songwriting
 • Paul Dezentjé, Nederlands & marketing
 • Julianne Nestorowytsch, Engels & song lyrics
 • Bart Suèr, music business
 • Simone Siemons, carrièreplanning & persoonlijke ontwikkeling
 • Wouter Muste, didactiek workshops & opzet eigen lespraktijk
 • Eveline Vree, rekenen, boekhouden & administratie

Impresariaat House of Knowledge
Natascha Slagtand, coördinator.
[email protected]

Boeken en spullen

Je zult tijdens de studie readers, boeken en apparatuur moeten aanschaffen. Ook al zijn de kosten daarvan niet enorm hoog, we verzoeken je dit aan te schaffen wanneer een docent dit vraagt. Sommige aanschaffingen gebruik je bovendien gedurende de drie jaar dat je bij ons studeert. De voorlopige lijst (in de loop van je studie krijg je verder te horen wat je precies nodig hebt):

Algemeen

 • Agenda
 • Notitieblok met muziekpapier (A4)
 • Notitieblok (A4)
 • Multomappen (A4)
 • Pennen, potloden, gummen etc.
 • Akoestische gitaar (aan te schaffen in overleg met je docent)

Studiotechniek

 • Externe harde schijf met usb- of firewire aansluiting.

Boeken

 • Burgerschap mbo De maatschappij dat ben JIJ - niveau 3 en 4 Burgerschap Boekhandel 21,95
 • Rock your English! Engels Boekhandel 24,99
 • VIA Handboek Nederlands Boekhandel 26,00
 • Startrekenen 3F online 3F 18,00

Keuzedelen: gedurende het tweede en derde studiejaar dienen studenten te kiezen uit keuzedelen die gevolgd gaan worden. Aan sommige keuzedelen zijn leermiddelkosten verbonden. Bij de informatie over keuzedelen staat duidelijk vermeld of en zo ja hoeveel bijkomende kosten er zijn voor leermiddelen.

Je mag er vanuit gaan dat je de leermiddelen die je verplicht moet aanschaffen voor je opleiding, ook gebruikt. Wanneer dit niet gebeurt, kan je aanspraak maken op een terugbetaling. Dit kan door een klacht in te dienen over onderwijsbenodigdheden.

Lesgeld en kosten van de opleiding

Lesgeld
De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het cursusjaar 2022/2023.

Kosten bol jonger dan 18 jaar: Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.
Kosten bol ouder dan 18 jaar: Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan betaal je € 1.239,-.

Verplichte schoolkosten
Aan de opleiding zijn ook andere kosten dan les- en cursusgeld verbonden. Bijvoorbeeld voor schoolbenodigdheden waarvan het belangrijk is dat je hierover beschikt en die noodzakelijk zijn om je opleiding succesvol te kunnen volgen. Denk aan kosten voor de aanschaf van studieboeken of materialen die je nodig hebt voor de beroepsuitoefening zoals de kosten rondom de vervaardiging van je demo’s, artwork en promotiemateriaal. Je schaft deze materialen zelf aan en deze blijven dan ook in jouw bezit. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van deze zaken en vrij bij welke aanbieder je deze aanschaft. Bij verschillende aanbieders kun je als student van Albeda Muzikant/Producer korting krijgen. Een overzicht van de kosten kun je vinden in onderstaand overzicht.

Leermiddelen eerste leerjaar

 • Boeken, € 102,94
 • Leermiddelen, zoals agenda, notitieblok met muziekpapier, etc € 50,00
 • Externe harde schijf, € 75,00
 • Licentie online rekenen, € 15,00
 • Kosten rondom de vervaardiging van je demo, artwork etc, € 80,00

Leermiddelen tweede leerjaar

 • Leermiddelen, € 50,00
 • Kosten rondom vervaardigen van je demo, artwork, etc, € 80,00

Leermiddelen derde leerjaar

 • Leermiddelen, € 50,00
 • Kosten vervaardigen van je album, € 200,00

Overige, niet verplichte, kosten
Sommige opleidingen bieden extra faciliteiten en activiteiten aan die het onderwijs aantrekkelijker maken. Albeda Muzikant/Producer biedt bijvoorbeeld soms (buitenlandse) reizen en excursies aan. Je hoeft deze activiteiten alleen te betalen als je hier aan deelneemt.

Informatie over studiefinanciering

Volg je een voltijd BOL-opleiding, dan kom je misschien in aanmerking voor tegemoetkoming in de studiekosten. Als je 18 jaar of ouder bent, kan je in aanmerking komen voor studiefinanciering bij DUO. Voor meer informatie over studiefinanciering kijk je op de site van DUO: www.duo.nl.

 

Je financiën op orde

Voor het volgen van je studie, ontvang je een rekening met de kosten van jouw opleiding. Lees hier meer algemene informatie over de opleidingskosten.

Kun je je studie niet betalen? Misschien kun je een tegemoetkoming krijgen. Klik hier voor informatie over de 18min regeling.
Heb je begeleiding nodig bij je financiën? Er zijn mensen die je kunnen helpen je financiën op orde te krijgen. 

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Het is niet toegestaan om buiten de schoolvakanties vrij te nemen. Wil je bij uitzondering toch een dag vrij zijn buiten de schoolvakanties om, dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de onderwijsleider. Het is mogelijk dat de bpv doorloopt tijdens de schoolvakanties. Wanneer hier sprake van is, wordt dit met je overlegd. Je vindt het overzicht van de schoolvakanties hier.

Kopiëren, printen en gedragscode gebruik internet

Je kan kopiëren en printen vanaf alle computers van school. Zowel in zwart-wit als in kleur. Hiervoor moet je zijn ingelogd in het netwerk. Bedenk wel dat het soms druk is en er geen computer beschikbaar kan zijn. 

Gedragscode gebruik internet, e-mail, en (mobiele) telefoon faciliteiten
Voor digitale communicatie, inclusief social media zoals Whatsapp, is de gedragscode gebruik internet, e-mail, en (mobiele) telefoon faciliteiten Albeda van toepassing. Deze is op te roepen via de zoekfunctie in de digitale omgeving van het Albeda. De volgende tien ‘gouden regels’ vatten de kern van de gedragscode goed samen:

 • Toon respect voor anderen;
 • Stuur geen berichten die je zelf niet zou willen ontvangen;
 • Stuur geen anonieme berichten;
 • Stuur geen gemene of vervelende berichten, dus niet discrimineren, pesten of (seksueel) intimideren;
 • Surf niet naar pornosites, sekssites, racistische sites, treitersites e.d.;
 • Verspreid geen seksuele, racistische, discriminerende of treiterende informatie;
 • Verspreid geen opnames van collega’s, medestudenten en/of docenten via gsm/email/portaal/my-site;
 • Vertel je wachtwoord aan niemand;
 • Wees behoedzaam met het verstrekken van persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer e.d.) via internet.