Pedagogisch Werk (2018-2021) - Schoolkosten

Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen. Voor De hoogte van het lesgeld en cursusgeld voor het schooljaar wordt jaarlijks bijgesteld (kijk hier voor de hoogte van het lesgeld en cursusgeld). De betaling van het lesgeld verloopt via DUO (dus niet via Albeda). Je krijgt hierover bericht.

Meer informatie

Leermiddelenlijst

De kosten voor de studieboeken zijn wisselend per jaar. Voor een overzicht voor het komend schooljaar heb je voor aanvang van je opleiding de ‘leermiddelenlijst’ ontvangen. Je bent vrij om te kiezen bij welke leverancier je je boeken aanschaft, ook tweedehands boeken zijn toegestaan. Albeda maakt jaarlijks afspraken met verschillende leveranciers voor kortingen.

Readers

In een reader staan kopieën van artikelen of hoofdstukken uit boeken die je moet lezen voor een bepaald vak. Studenten kunnen readers aanschaffen via de Albedareadershop.

Licenties

Met een licentie heb je toestemming om een bepaald digitaal leermiddel te gebruiken. Bijvoorbeeld bij de vakken Loopbaan & Burgerschap en Nederlands worden vaak digitale leermiddelen gebruikt. Albeda schaft deze licenties aan, studenten ontvangen een factuur voor deze licenties.

Excursies

Soms biedt de opleiding extra faciliteiten en activiteiten die het onderwijs aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld (buitenlandse) reizen en excursies, maaltijden en gebruik van speciale onderwijsfaciliteiten. De overheid geeft Albeda hiervoor geen vergoeding en daarom vragen we een eigen bijdrage van jou. Goed om te weten: in sommige gevallen krijg je een (gratis) alternatief aangeboden.

Je ontvangt een aparte overeenkomst waarop deze zaken vermeld zijn. Jij geeft dan aan waar je wel/geen gebruik van maakt en ondertekent deze. Let op: als je niet betaald hebt, kan je ook geen gebruik maken van deze extra activiteiten en faciliteiten.

Tegemoetkoming in de kosten

  • Kun je je studie niet betalen?  Misschien kun je een tegemoetkoming krijgen.
  • Heb je begeleiding nodig bij je financiën? Er zijn mensen die je kunnen helpen je financiën op orde te krijgen.

 

Klik hier voor meer informatie.