Pedagogisch Werk (2018-2021) - Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Albeda kent een aantal formele documenten:

  • De onderwijsovereenkomst is een officieel document waarin is vastgelegd dat je ingeschreven staat bij Albeda. Jij (en als nog geen 18 bent, ook je ouders) hebben hiervoor getekend. Hierin staan de rechten en verplichtingen van Albeda en van jou.

  • In de praktijkovereenkomst staan alle afspraken over jouw stage (of: beroepspraktijkvorming) die je maakt met schoolen de bpv-instelling. Dit document wordt door alle partijen ondertekend.

  • In het studentenstatuut staan de regels met betrekking tot jouw rechten en plichten.

  • In deze studiehandleiding staat alle informatie over de opleiding en het beroep en de examenregeling.

  • In de Gedragscode gebruik internet-, email- en (mobiele) telefoonfaciliteiten staat welke regels er voor internet, email en telefoongebruik gelden.

Meer informatie

Info via SharePoint

Als student krijg je een eigen e-mail adres met gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kun je inloggen op SharePoint. Vanuit daar kun je docenten en klasgenoten mailen, informatie opzoeken en online documenten opslaan in Onedrive. Klik hier om naar SharePoint te gaan.

Roosters

Iedere tien weken krijg je een ander rooster. Het rooster kan echter veranderen, bijvoorbeeld door ziekte van docenten. Kijk daarom dagelijks op het rooster om te zien of er nog wijzigingen zijn. De roosters worden gepubliceerd op de website van Albeda. Bekijk hier het lesrooster. Klik op je locatie en zoek jouw klas. Het mutatierooster laat de wijzigingen van die dag of week zien.

Onderwijs- en praktijkovereenkomst

De onderwijsovereenkomst (ovk) is een wettelijk document waarin de rechten en plichten van jou en van Albeda zijn vastgelegd. De afspraken tussen jou, de school en de bpv-plaats zijn vastgelegd in de bpv-overeenkomst of praktijkovereenkomst (pok). Klik hier voor meer informatie over de ovk en de pok en zie hoe je ze kunt wijzigen.

Schoolvakanties

Bekijk hier wanneer er schoolvakanties of feestdagen plaats vinden.

Schoolkosten

Om een mbo-opleiding te kunnen volgen, betaal je lesgeld. Daarnaast krijg je ook met andere kosten te maken. Lees meer over de schoolkosten.

Studiefinanciering

Klik hier om te zien hoe je studiefinanciering kunt aanvragen, hoe hoog je studiefinanciering is en of je eventueel recht hebt op een aanvullende beurs.

Veiligheid en bedrijfshulpverlening

Lees hier hoe wij de bedrijfshulpverlening en veiligheid hebben georganiseerd.

Afspraken en regels

Bekijk hier de afspraken en regels binnen Albeda. Daarnaast hebben we een gedragscode voor hoe je op internet, via e-mail en sociale media met elkaar omgaat. Deze lees je hier.

Printers en kopieerapparaten

In de school zijn print- en kopieermachines. Om hiervan gebruik te maken, kun je een account aanmaken op myprint.albeda.nl. Inloggen kan met de inloggegevens waarmee je ook op SharePoint kan. Via myprint.albeda.nl kan je de printer installeren op je laptop en een tegoed kopen. Een enkelzijdige print zwart/wit kost € 0,05 en kleur € 0,25 cent.

Klachten, bezwaar en beroep

Soms gebeurt er iets op school waarmee je het niet eens bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onderwijs, examinering of over medewerkers. In zo’n geval is het belangrijk dat je eerst kijkt of je samen met je docent of lob’er een oplossing kunt vinden. Als jullie er samen niet uitkomen dan kun je een gesprek aanvragen met de onderwijsleider van de opleiding. Als bovenstaande niet tot een oplossing leidt dan kun je overwegen om een klacht in te dienen. Kijk op de website om te zien waar je met jouw klachten over de verschillende onderwerpen terecht kunt.

Informeren ouders

Ouders of verzorgers kunnen een aantal keer per jaar tijdens 10-minutengesprekken met de loopbaanoriëntatiebegeleider praten over de voortgang en behaalde resultaten. Aan het begin van het eerste jaar is er soms een algemene ouderavond waarin ouders en verzorgers informatie krijgen over de opleiding. Bij de BOL betrekken we graag jouw ouders bij jouw studievoortgang, in de BBL doen we dat niet.

Ben je 18 jaar of ouder en wil je niet dat je ouders geïnformeerd worden over jouw studievoortgang? Dan kun je een verzoek indienen bij je lob’er.

Het beëindigen van je opleiding

Het behalen van je diploma heeft gevolgen voor je studiefinanciering. Naast het behalen van het diploma kun je je opleiding ook op een aantal andere manieren beëindigen. Klik hier om te zien welke gevolgen het beëindigen van je opleiding heeft voor het recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct.

Inspraak

Via de studentenraad kun je advies geven aan de onderwijsleider van jouw opleiding. Hier vind je meer info.