De opleiding

De opleiding is beschreven in het kwalificatiedossier, zie hieronder: 

In het dossier staat precies wat je moeten weten en kunnen om je diploma te halen. De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Hieronder vind je een korte uitleg. Ook vind je hier informatie over de zogenaamde maatwerktrajecten en over leren op een leerwerkplaats.

De opleiding die je gaat volgen is een beroepsgerichte opleiding, dat betekent dat je aan het eind van je opleiding in staat bent om een bepaald beroep uit te oefenen. Je kunt kiezen voor de bbl-variant opleiding Verkoper of voor de voltijds opleiding Verkoper via de beroeps opleidende leerweg (bol).

Bbl-variant opleiding:

Op de locatie Spinozaweg, Europa en Fazantenlaan van het Albeda College kun je de bbl-variant opleiding Verkoper niveau 2 volgen. Dit betekent dat je gedurende de gehele opleidingstijd 1 dag per week naar school gaat en je hebt voor 4 dagen per week een arbeidsovereenkomst met een erkend leerbedrijf. Je leert en je oefent dus heel veel in de echte beroepspraktijk. Je bent tijdens het volgen van een opleiding in de bbl-variant weinig op school en hierdoor heb je veel contact met collega's. Wil je meer weten over de bbl-variant opleiding? Lees meer.

Voltijds opleiding (bol):

Je krijgt tijdens je bol-opleiding meer theorie en huiswerk. Een deel van de tijd ga je stage lopen. Een stage is altijd meerdere weken achter elkaar bij een erkend leerbedrijf. Soms krijg je een kleine vergoeding tijdens je stage. Ben je 16 jaar, dan heb je recht op studiefinanciering en een OV-jaarkaart als bol'er. Je bent tijdens het volgen van een opleiding in de bol-variant veel op school en hierdoor heb je veel contact met medescholieren.

profiel

Meer informatie

Basisdeel

Het basisdeel bestaat uit 2 onderdelen: de beroepsspecifieke- en de generieke onderdelen.

Onderdeel 1: Beroepsspecifieke onderdelen
Beroepsspecifieke onderdelen bestaan uit kerntaken en werkprocessen.

Kerntaken: Kerntaken zijn taken die je zelfstandig moet kunnen uitvoeren en die in het beroep steeds weer terugkomen. Elke kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen. De opleiding kent de volgende kerntaken:

  • B1-K1 Ontvangt en verwerkt goederen
  • B1-K2 Verkoopt en handelt verkoop af

Werkprocessen: Werkprocessen zijn activiteiten die horen bij een kerntaak. In de opleiding leer je deze activiteiten uit te voeren. Wil je weten welke werkprocessen bij jouw opleiding horen, kijk dan naar het examenplan:

Verkoper BOL
Verkoper BBL

Onderdeel 2: Generieke onderdelen
Naast het onderdeel voor het beroep, leer je ook algemene onderdelen. Deze onderdelen zijn:

  • Nederlands
  • Rekenen
  • Loopbaan en Burgerschap

In de lessen van deze onderdelen word je goed geïnformeerd over wat er van jou verwacht wordt.

Profieldeel

Profieldelen geven een specifieke invulling aan je opleiding. HET PROFIELDEEL van jouw opleiding:

P1 Verkoper, er zijn geen extra kerntaken en werkprocessen bij het profieldeel

Indien tijdens de opleiding blijkt dat je voorloopt op het programma, kun je in overleg met je SLB-docent bepalen of, en hoe, je de opleiding sneller kunt afronden.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn extra onderdelen voor de opleiding waaruit je kunt kiezen. Hierdoor krijg je extra kennis die je kunt gebruiken in je beroep of in de maatschappij. Het is een verplicht onderdeel binnen de opleiding.

Klik op de locatie van jouw opleiding om te zien welke keuzedelen er worden aangeboden:

Buys Ballotlaan

Haastrechtstraat

Sr Hennekeplein

Europa en Spinozaweg bbl-variant

Als je een ander keuzedeel wilt volgen dan bij je opleiding wordt aangeboden, kan je hier een verzoek voor indienen. Je kunt hierover informatie krijgen bij je slb’er. Je moet er wel rekening mee houden dat de examencommissie moet onderzoeken of het door jouw gewenste keuzedeel geen overlap heeft met jouw opleiding en of het volgen van het keuzedeel roostertechnisch en organisatorisch haalbaar is.

De resultaten van de keuzedelen tellen mee voor het behalen van je diploma. Hiervoor gelden een aantal regels:

  • Het gemiddelde van de examenresultaten van de keuzedelen moet ten minste een 6 of ‘voldoende’ zijn;
  • Voor minimaal de helft van de keuzedelen moet het resultaat ten minste een 6 of ‘voldoende’ zijn;
  • Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of een daarmee overeenkomstige eindwaardering zijn.

 

De regels rondom het behalen van je diploma staan vermeld in het examenreglement.

Leerwerkplaats(en)

Bij Albeda College Economie & Ondernemen werken we met verschillende leerwerkplaatsen. Deze leerwerkplaatsen zijn bedoeld om beginnende beroepsbeoefenaren die vaardigheden mee te geven waar de praktijk om vraagt. Hoe doen we dat? Studenten voeren echte opdrachten uit voor ondernemers onder begeleiding van een coach of docent. Want mede door technologische vernieuwingen en digitalisering verandert de wereld, en dus ook de arbeidsmarkt, in hoog tempo. Sommige beroepen zullen veranderen, anderen zullen verdwijnen. Door de ontwikkelingen in de markt doen bedrijven, naast de vereiste kennis, steeds meer een beroep op flexibiliteit, ondernemerschap en communicatieve vaardigheden. In onze leerwerkplaatsen krijg je als student een realistischer beroepsbeeld en kunnen je deze vaardigheden verder ontwikkelen.

Albeda en de leerwerkplaats hebben een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de verplichtingen van beide partijen staan vermeld. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over aansprakelijkheid: wat gebeurt er als de student schade veroorzaakt op de leerwerkplaats?

Bekijk  hier het introductiefilmpje.

Overzicht en planning van lessen en andere activiteiten

Albeda heeft de wettelijke plicht om voldoende lesuren aan te bieden. De lesuren en de uren in de praktijk staan in een overzicht. Dit overzicht heet een Topmodel. TOP staat voor: Transparante Onderwijsprogrammering. In het Topmodel kan je zien hoeveel tijd je studie je ongeveer zal kosten. Klik hier voor het Topmodel van jouw opleiding.


Klik op het topmodel van jouw opleiding:

Topmodel Verkoper bol-variant

Topmodel Verkoper bbl-variant

 

 

Jaarplanning en lessentabel

Wil je weten hoe de planning van jouw schooljaar eruit ziet, kijk dan hieronder in de jaarplanner van jouw opleiding. Tevens kun je alvast een kijkje nemen in de vakken die je gaat volgen in de lessentabel van jou opleiding.

Jaarplanner:

Klik hier voor de jaarplanner

Lessentabel:

Buys Ballotlaan

Spinozaweg BOL  

Zuster Hennekeplein

Spinozaweg en Europa bbl-variant