Beroepspraktijkvorming

De bpv (stage of leerbaan) moet je met een voldoende afronden om je diploma te kunnen krijgen. Dit is dus een belangrijk onderdeel van jouw opleiding. De bpv wordt beoordeeld door de praktijk. Je kunt alleen bij een erkend (goedgekeurd) leerbedrijf je beroepspraktijkvorming (stage of leerbaan) doen. Op de site van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vind je of een leerbedrijf is goedgekeurd. Tijdens je bpv volg je de regels die in dat beroep gelden. Dit kan betekenen dat je 's avonds en/of in het weekend stage moet lopen of werken. Hou hiermee in je privéleven rekening.

Voor deze opleiding hebben we drie varianten waarop je de beroepspraktijkvorming kunt volgen:

Bbl-variant:
Dit betekent dat je gedurende de gehele opleidingstijd 1 dag per week naar school gaat en je hebt voor 4 dagen per week een arbeidsovereenkomst met een erkend leerbedrijf. Je leert en je oefent dus heel veel in de echte beroepspraktijk. Je bent tijdens het volgen van een opleiding in de bbl-variant weinig op school en hierdoor heb je veel contact met collega's. Wil je meer weten over de bbl-variant opleiding en op welke locaties je deze kunt volgen? Lees meer.

Bol-variant:
Drie dagen per week volg je theorielessen op school, of je bent zelfstandig bezig met opdrachten. De overige twee dagen ga je naar stage.

Bol op de winkelvloer:
Naast de lessen loop je 16 uur per week stage in één van de volgende winkelcentra: Zuidplein, Boulevard Zuid, Keizerswaard in Rotterdam, Koperwiek in Capelle aan de IJssel, De Struytse Hoeck in Hellevoetsluis. Jouw begeleider zorgt samen met jou voor een match tussen jou en een winkel in het betreffend gebied.

 

 

Meer informatie

Het vinden van een BPV plaats

De bpv-coördinator heeft de contacten met de bedrijven waar je je bpv kunt gaan doen. Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt als het gaat over de bpv. De bpv-coördinator adviseert en helpt je bij het zoeken naar een geschikte bpv-plaats en is jouw aanspreekpunt. Wanneer het je niet lukt om een passende bpv-plek te vinden, zal de bpv-coördinator je helpen en begeleiden om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk een passende plek vindt.

Klik hier voor de belangrijkste contactgegevens voor jouw opleiding.

Aanvullende eisen

  • Het is niet toegestaan te starten bij een nog niet erkend bedrijf. Deze uren tellen niet!!
  • In de jaarplanning staat vermeld op welke datum de BPV start en eindigt. Indien je niet tijdig beschikt over een erkend BPV-bedrijf is het niet mogelijk de opleiding tijdig succesvol af te ronden. Controleer dit dus goed.
  • BPV-bedrijven die nog niet erkend zijn, kunnen de erkenning zelf aanvragen. Hierbij kan de BPV-coördinator ondersteuning bieden.
  • Het maximaal aantal te werken uren per week is wettelijk vastgelegd in de arbeidstijdenwet. Als deelnemer aan de opleiding Manager retail volg je de werktijden van het bedrijf, ook wat betreft het weekend. Tevens moet je je conformeren aan alle veiligheidsregels van het bedrijf.
  • ’s Nachts werken is niet toegestaan voor studenten onder de 18 jaar.
  • De regio waarbinnen je de BPV doet, wordt per locatie vastgesteld. Informatie over (de grootte van) deze regio wordt, in de BPV-regels, op de portaalsite van jouw locatie, gepubliceerd. 
  • In principe blijf je gedurende een leerjaar bij hetzelfde BPV-bedrijf. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag je, na voorafgaand overleg met de BPV-coördinator, éénmalig wisselen van BPV-bedrijf.

Op de Albeda website lees je meer over wat er m.b.t. de BPV van jou én van de school wordt verwacht. Klik hiervoor op www.albeda.nl/bedrijven/stage.

(Mogelijke) aanvullende voorwaarden

Steeds meer bpv-organisaties vragen van studenten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring is op te vragen bij de gemeente waar je woont. Het komt voor dat een bpv-organisatie je niet toelaat zonder een VOG. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn voor jouw rekening en kunnen per gemeente verschillen. Het niet kunnen verkrijgen van een VOG heeft hoogst waarschijnlijk gevolgen voor je studievoortgang. Algemene informatie over de VOG vind je op deze site.

Bij sommige bpv-organisaties moet je, voordat je met je BPV kan starten, verplicht een vaccinatie Hepatitis B hebben gehad. Deze vaccinatie vindt plaats op kosten van de school. Als je je niet laat vaccineren, kan het zijn dat een praktijkorganisatie je niet toelaat voor de BPV. Dit kan gevolgen hebben voor je studievoortgang.

Begeleiding tijdens jouw BPV

Tijdens je bpv word je zowel door school als door iemand uit de praktijk begeleid. Je praktijkopleider is degene die ervoor zorgt dat jij kunt leren op je bpv-plek. De praktijkopleider leidt jou op in de praktijk, in het bedrijf. Deze praktijkopleider is de contactpersoon in het bedrijf voor jou, voor de bpv-coördinator en voor de bezoekdocent.

De bezoekdocent begeleidt je tijdens je bpv-periode. Vaak is de bezoekdocent ook je studieloopbaanbegeleider. De docent neemt telefonisch contact op met jou en je praktijkopleider en bezoekt jou bij het bedrijf waar je je bpv doet. De BPV-begeleider zal minimaal 6 keer het leerbedrijf bezoeken. Tijdens deze gesprekken worden met jou en de praktijkopleider jouw vorderingen besproken aan de hand van de nul-en voortgangsmeting.

Problemen tijdens de BPV

Het kan zijn dat tijdens jouw bpv problemen ontstaan. Bespreek dit altijd eerst op de bpv met degene die jou begeleidt. Als je er niet uitkomt neem dan snel contact  op met jouw begeleider vanuit school. Stop nooit zelf met je bpv zonder dat je dit hebt besproken. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de voortgang van jouw opleiding. Samen met je begeleider wordt er altijd gezocht naar een oplossing.

Internationale stage (IBPV)

Een internationale stage is geen verplichting, maar wel een mooie uitdaging.  Studenten leren zichzelf te redden in een land met een andere cultuur en taal. Ook leren ze oplossingen te bedenken voor onbekende situaties. Zo worden ze nog zelfstandiger. Dit vinden wij voor onze studenten van groot belang in onze snel veranderende samenleving.

Tijdens de opleiding staat het opdoen van vakkennis centraal.  Vanaf het 2e leerjaar bestaat de mogelijkheid om, met gebruikmaking van het Erasmus+ programma, voor de periode van 1 maand tot 3 maanden stage te lopen in een Europees land. 

Lees meer op de Albeda-website over internationale stages. Ook vind je hier 5 onmisbare tips voor studeren in het buitenland. 

Ziekmelding tijdens de BPV

Voor ziekmelding tijdens de bpv gelden dezelfde regels als voor afwezigheid op school. Je dient je zowel op de bpv-plaats als op school ziek te melden.

Aansprakelijkheid

Voor alle studenten heeft Albeda een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze geldt naast de bpv overigens ook op school.