Rechten en plichten

Als student bij Albeda heb je verschillende rechten en plichten. Deze rechten en plichten staan in een aantal officiële documenten die je hieronder vindt. Daarnaast staat op deze pagina informatie over hoe je mee kunt praten over jouw opleiding of Albeda.

Meer informatie

Onderwijsovereenkomst

Als je bent aangenomen voor de opleiding, krijg je een onderwijsovereenkomst. Hierin staan de rechten en plichten van Albeda en van jou als student. Als deze overeenkomst is ondertekend en al jouw documenten binnen zijn bij het mbo, dan kun je starten met je nieuwe opleiding. De ondertekening van de onderwijsovereenkomst vindt digitaal plaats.

Praktijkovereenkomst

Een deel van je opleiding ga je stage lopen. In het mbo heet dit Beroeps Praktijk Vorming (bpv). In de praktijkovereenkomst staan alle afspraken die je maakt met Albeda en het bpv-bedrijf over jouw bpv. Dit document wordt door alle partijen ondertekend. De ondertekening vindt digitaal plaats.

DP_YAML_QUOTE[Meepraten over de opleiding, voor studenten ]

Als je het leuk en belangrijk vindt om mee te praten over jouw opleiding, op Albedaniveau is er een Studentenraad. Dit is een bijeenkomst waarin studenten in gesprek gaan met het College van Bestuur. Voor de studentenraad kun je je verkiesbaar stellen. Als je interesse hebt, kun je dit aangeven bij de onderwijsleider van jouw opleiding.