De opleiding

De opleiding is beschreven in het kwalificatiedossier. In dit dossier staat precies wat je moeten weten en kunnen om je diploma te halen. De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Hieronder vind je een korte uitleg. Ook vind je hier informatie over de zogenaamde maatwerktrajecten en over leren op een leerwerkplaats.

De opleiding Office- en managementsupport start met een algemeen jaar. Daarin maak je kennis met de twee mogelijke profielen: Office assistant niveau 3 en Management assistant niveau 4. In het eerste leerjaar krijg je veel praktische informatie via gastdocenten die komen vertellen over hun beroep. Ook ga je o.a. aan de slag met de volgende onderdelen:

 • je wordt getraind in 21st century skills, dit oefen je in een kantoorsimulatie waarin je werkzaam bent bij attractiepark de Efteling,
 • we leren je alle ins en outs van de verschillende Office programma's,
 • in de leerwerkplaats ben je bezig met projecten voor echte opdrachtgevers en ben jij het eerste aanspreekpunt,
 • in de leerwerkplaats leer je ook de verbindende factor te zijn tussen alles wat er gebeurt in het bedrijf. 

In het tweede leerjaar kies je voor een van de volgende profielen: Office assistant niveau 3 of Management assistant niveau 4. 

Duale- en bbl-opleiding Office en management support :
Op de locatie Haastrechtstraat bij het Albeda College Economie en Ondernemen kun je de duale of een bbl-opleiding Office en management support niveau 3 en niveau 4 volgen. Dit betekent voor de duale-opleiding, dat je gedurende de gehele opleidingstijd 2 of 3 dagen per week naar school gaat en 2 dagen naar een leerwerkbedrijf. Je leert en je oefent dus heel veel in de echte beroepspraktijk. Voor de bbl-opleiding betekend dit, dat je 4 dagen aan het werk bent in een leerwerkbedrijf en op donderdag heb je les op school. Wil je meer weten over de duale-en bbl-opleiding? Lees meer.

OET traject: 
Op de locaties Zuster Hennekeplein en Weena kun je het economisch oriëntatietraject (OET) volgen. Bij het economisch oriëntatietraject oriënteer je je breed in 20 weken op verschillende economische opleidingen. Van te voren maak je een keuze voor de richting Handel en Commercie of Business services. Je start in februari vervolgens stroom je na de zomervakantie door naar jouw gekozen opleiding in het eerste of tweede leerjaar (afhankelijk van je resultaten). Tijdens het oriëntatietraject krijg je generieke vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen maar ook beroep specifieke lessen. Verder kun je rekenen op een dosis praktijklessen. Denk bijvoorbeeld aan gastlessen, bedrijfsopdrachten of bedrijfsbezoeken. Je wordt hierin intensief begeleid, zodat je je goed kan (her)oriënteren op je verdere (school)loopbaan en een weloverwogen keuze kunt maken. Klik hier voor meer informatie over hoe jouw lesweken eruit zien. 

Meer informatie

Basisdeel

Het basisdeel bestaat uit 2 onderdelen: de beroepsspecifieke- en de generieke onderdelen.

Onderdeel 1: Beroepsspecifieke onderdelen
Beroepsspecifieke onderdelen bestaan uit kerntaken en werkprocessen.

Kerntaken: Kerntaken zijn taken die je zelfstandig moet kunnen uitvoeren en die in het beroep steeds weer terugkomen. Elke kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen. De opleiding kent de volgende kerntaken:

 • B1-K1:  Voert taken rondom informatiemanagement uit

 • B1-K2:  Voert taken rondom planning en organisatie uit


Werkprocessen: Werkprocessen zijn activiteiten die horen bij een kerntaak. In de opleiding leer je deze activiteiten uit te voeren. Wil je weten welke werkprocessen bij jouw opleiding horen, kijk dan naar het examenplan:

Office assistant (niveau 3)

Managementassistant (niveau 4)

(Voor het lezen van bovenstaande documenten heb je een Albeda account nodig)

Onderdeel 2: Generieke onderdelen
Naast het onderdeel voor het beroep, leer je ook algemene onderdelen. Deze onderdelen zijn:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels (voor niveau 4)
 • Loopbaan en Burgerschap

In de lessen van deze onderdelen word je goed geïnformeerd over wat er van jou verwacht wordt.

Profieldeel

Profieldelen geven een specifieke invulling aan je opleiding. Het profieldeel van jouw opleiding is:

 • P1:  Office assistant

 • P2:  Management assistant


Mogelijkheden om het leertraject te verkorten

Indien halverwege het opleiding blijkt dat je voorloopt op het programma, kun je in overleg met je SLB-docent bepalen of, en hoe, je de opleiding sneller kunt afronden.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn extra onderdelen voor de opleiding waaruit je kunt kiezen. Hierdoor krijg je extra kennis die je kunt gebruiken in je beroep of in de maatschappij. Het is een verplicht onderdeel binnen de opleiding. Klik op de locatie voor een lijst van de aangeboden keuzedelen: 

Office- en Mananagementsupport  duaal en bbl- locatie Haastrechtstraat

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Europa, Naaldwijk

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Beroepscampus Middelharnis

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Weena

Office-en Managementsupport OET-traject locatie Weena

Office-en Managementsupport OET-traject locatie Zuster Hennekeplein 

Als je een ander keuzedeel wilt volgen dan bij je opleiding wordt aangeboden, kan je hier een verzoek voor indienen. Je kunt hierover informatie krijgen bij je slb’er. Je moet er wel rekening mee houden dat de examencommissie moet onderzoeken of het door jouw gewenste keuzedeel geen overlap heeft met jouw opleiding en of het volgen van het keuzedeel roostertechnisch en organisatorisch haalbaar is.

Leerwerkplaats(en)

Bij Albeda College Economie & Ondernemen (BOL opleidingen) werken we met verschillende leerwerkplaatsen. Deze leerwerkplaatsen zijn bedoeld om beginnende beroepsbeoefenaren die vaardigheden mee te geven waar de praktijk om vraagt. Hoe doen we dat? Studenten voeren echte opdrachten uit voor ondernemers onder begeleiding van een coach of docent. Want mede door technologische vernieuwingen en digitalisering verandert de wereld en dus ook de arbeidsmarkt, in hoog tempo. Sommige beroepen zullen veranderen, anderen zullen verdwijnen. Door de ontwikkelingen in de markt doen bedrijven, naast de vereiste kennis, steeds meer een beroep op flexibiliteit, ondernemerschap en communicatieve vaardigheden. In onze leerwerkplaatsen krijgen studenten een realistischer beroepsbeeld en kunnen ze deze vaardigheden verder ontwikkelen.

Bekijk  hier het introductiefilmpje.

Albeda en de leerwerkplaats hebben een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de verplichtingen van beide partijen staan vermeld. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over aansprakelijkheid: wat gebeurt er als je als student schade veroorzaakt op de leerwerkplaats?

Topmodel

Albeda heeft de wettelijke plicht om voldoende lesuren aan te bieden. De lesuren en de uren in de praktijk staan in een overzicht. Dit overzicht heet een Topmodel. TOP staat voor: Transparante Onderwijsprogrammering. In het Topmodel kan je zien hoeveel tijd je studie je ongeveer zal kosten.

Klik  hier voor het Topmodel bol-variant van jouw opleiding.

 

Jaarplanner en lessentabel

Wil je weten hoe de planning van jouw schooljaar eruit ziet, kijk dan hieronder in de jaarplanner van jouw opleiding. Tevens kun je alvast een kijkje nemen in de vakken die je gaat volgen in de lessentabel van jou opleiding.Wil je weten hoe de planning van jouw schooljaar eruit ziet, kijk dan hieronder in de jaarplanner van jouw opleiding. Tevens kun je alvast een kijkje nemen in de vakken die je gaat volgen in de lessentabel van jou opleiding.

Jaarplanner: 

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Europa, Naaldwijk

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Beroepscampus Middelharnis

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Weena

Office-en Managementsupport OET-traject locatie Weena

Office-en Managementsupport OET-traject locatie Zuster Hennekeplein 

Lessentabel:

Office assistant duaal en Managementassistant duaal - locatie Haastrechtstraat

Office assistant bbl en Management assistant bbl - locatie Haastrechtstraat

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Europa, Naaldwijk

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Beroepscampus Middelharnis

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Weena

Office-en Managementsupport OET-traject locatie Weena

Office-en Managementsupport OET-traject locatie Zuster Hennekeplein