Vormgever

Vormgever 2022-2026

Beste student van De MBO Theaterschool,

Je staat aan het begin van een nieuw schooljaar waarvan wij hopen dat je er alles uit gaat halen wat erin zit. Op de MBO Theaterschool Rotterdam zijn vier opleidingen actief. Binnen de opleiding die jij gekozen hebt gaan we samen met jou werken aan een optimale persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.

De missie van de MBO Theaterschool
Het opleiden van open, maatschappelijk betrokken, jonge mensen die eigen zijn en boeiend om naar te kijken en luisteren. Daarin is de MBO Theaterschool de brug tussen het vmbo en de hbo-kunstvakopleidingen of het werkveld. Dit doen wij door je de tools te bieden om je talent vorm te geven. Je bent daarbij regisseur van je eigen leren en leven.

De visie van de MBO Theaterschool
Onze studenten halen alles uit zichzelf en uit onze opleidingen. Persoonlijk leiderschap is daarbij de basis. Beleving, passie, nieuwsgierigheid, zelfdiscipline, ondernemingsgeest, artisticiteit en zelfvertrouwen zijn de motoren om te ontwikkelen en leren. Wij zijn een theaterschool waar acteren, vormgeven en techniek verbinding met elkaar aangaan. Dit komt onder andere tot uiting in de vorm van een eigen theatergezelschap.

Onze studenten mogen van de docenten verwachten dat ook zij alles uit zichzelf halen om hen te voeden, inspireren, te bevragen en uit te dagen. Als school zullen we meebewegen, ontwikkelen en groeien waarbij we verbinding maken met wat het toekomstige werkveld en hbo-kunstvakopleidingen van onze studenten vragen.

Studiehandleiding
Voor je ligt de studiehandleiding. Dit is een wettelijk document dat je krijgt uitgereikt aan het begin van het eerste schooljaar. In de studiehandleiding vind je alle informatie over onder andere de school, de beroepspraktijkvorming (o.a. stages), de manier van beoordelen en het examenprogramma. Kortom: alle informatie die je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen. Gedurende de opleiding kun je de studiehandleiding gebruiken om belangrijke zaken over je opleiding terug te vinden.

Klik op de verschillende tegels voor meer informatie. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden? Probeer eerst de zoekfunctie (rechtsboven, klik op het vergrootglas) of vraag het aan je studieloopbaanbegeleider. 

Studiewijzers
Naast de studiehandleiding, zijn er voor de algemene vakken studiewijzers. Deze zijn te vinden in de Teams van je klas. De docenten zullen je bij de eerste les laten zien waar het staat. De studiewijzer bevat belangrijke informatie over het vak zoals toetsmomenten, deadlines voor beroepsopdrachten en het lesprogramma. Het is dan ook belangrijk dat deze goed doorleest.

Stage handboek, examenplan en examenboeken
Ter voorbereiding op je stage(s) wordt er in de slb lessen jaarlijks een stagehandboek met je gedeeld en besproken. En zit je in het vierde leerjaar, dan wordt ook aan het begin van het schooljaar ook het examenplan  en per periode de examenboeken met je gedeeld en besproken. Zo weet je wat er van je gevraagd wordt, wat de planning is en op welke punten je wordt beoordeeld. Het stagehandboek kan je vinden in Teams. Er is een speciale teams ingericht met informatie over stages genaamd STAGEPLATFORM. Vanaf jaar 2 word je aan dit platform toegevoegd. Ook alle informatie over examinering is te vinden in Teams onder de naam TMS- examens-MBO Theaterschool. Je wordt aan het begin van jaar 1 aan dit platform toegevoegd.

Structuur studiejaar
Elk studiejaar bestaat uit vier periodes van negen of tien weken. Binnen zo’n periode werk je aan een project en of volg je lessen. Elk blok staan in het teken van leren, onderzoeken, ontwikkelen en groeien. Er is een productie- en presentatieweek en een evaluatieweek om te reflecteren op wat je in die periode hebt onderzocht en ontwikkeld. Van daaruit formuleer je (nieuwe) leerdoelen voor het daaropvolgende blok. De ins en outs van het vak leer je tenslotte het beste op de vloer en in de praktijk kennen. Tijdens de productie- en evaluatieweek zijn er geen reguliere lessen. Wel zijn er presentaties van projecten, tentoonstellingen, eindpresentaties en natuurlijk de mogelijkheid om eigen gemaakt werk met de school te delen op een zelf te organiseren avond. Daarnaast organiseren we workshops en debatten en zien we voorstellingen en exposities onder de noemer van loopbaan en burgerschap. Ook doen zich regelmatig mooie en unieke kansen voor tot samenwerking met diverse kunst, theater en maatschappelijke instellingen en attenderen we je zo vaak mogelijk op mooie producties die in Rotterdam spelen. Kortom: er staat je een geweldige en inspirerende tijd te wachten!

Tot slot
wij wensen je een uitdagende schooltijd, waarin je alles uit jezelf en je docenten gaat halen. Waarin stevige discussies, prikkelende voorstellingen en de samenwerking met ondernemende passievolle medestudenten je blik op jezelf en de maatschappij op de kop zetten en verruimen. Maar bovenal dat je zelf grote stappen vooruit gaat zetten in je ontwikkeling als mens en professional.

Veel plezier!

Debbie van Dishoeck 
Onderwijsleider Albeda MBO Theaterschool en het team van de MBO Theaterschool

www.mbotheaterschool.nl
 

Beroep

Beroep

Lees hier meer over het beroep en waar je komt te werken.

Lees verder

Sluit

Opleiding

Opleiding

Lees hier alles over hoe jouw opleiding is opgebouwd.

Lees verder

Sluit

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Albeda kent diverse formele documenten. Hierin staan de rechten en plichten van en voor studenten.

Lees verder

Sluit

Toetsen en studievoortgang

Toetsen en studievoortgang

Binnen de opleiding volgen wij jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen op het gebied van je studieresultaten en je beroepshouding.

Lees verder

Sluit

Examens en diplomering

Examens en diplomering

Lees hier wanneer je aan de examens mag deelnemen, hoe het zit met herkansingen, wat je moet doen om je diploma te behalen, etc.

Lees verder

Sluit

Beroepspraktijkvorming (stage)

Beroepspraktijkvorming (stage)

Beroepspraktijkvorming (bpv) is een ander woord voor alle stages die je tijdens jouw opleiding volgt. 

Lees verder

Sluit

Aan- en afwezigheid

Aan- en afwezigheid

Albeda verwacht van jou dat dat je aanwezig bent bij alle onderwijsactiviteiten. Ben je ziek of heb je een andere reden dat je niet aanwezig kunt zijn? Mail of bel naar jouw schoollocatie. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan mailt of belt je ouder/verzorger.

Ziek melden
Wanneer je ziek bent meldt je je vóór 09.00 uur ziek op het emailadres [email protected]

Je geeft aan:

  • Wie je bent (voor en achternaam
  • In welke klas je zit 
  • Wat er aan de hand is en waarom je je afmeldt

Wanneer je je niet ziek meldt of pas na 9:00 word je als ongeoorloofd afwezig geregistreerd voor die dag en word je door onze verzuimmedewerker gebeld. 

Voor studenten die jonger zijn dan 18 jaar geldt dat de mail door één van de ouders/verzorgers gestuurd moet worden.

Elke dag dat je langer ziek bent stuur je opnieuw voor 9:00 een ziekmelding via de mail.

Lees verder

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

Je komt verschillende begeleiders tegen tijdens je studie. Zo zijn er docenten, studieloopbaanbegeleiders en coaches op school maar ook praktijkopleiders die je begeleiden in je stage. Ook kun je begeleiding nodig hebben omdat er een aantal dingen niet zo lekker lopen in je leven en die invloed hebben op je schoolprestaties. We vinden het belangrijk om jou die hulp te geven die je helpt om je diploma te halen.

Lees verder

Sluit

Roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en contactgegevens

Roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en contactgegevens

Hier vind je onder meer informatie over  leermiddelen, kosten van je opleiding, een overzicht van bevoegd gezag en contactgegevens. 

Lees verder

Sluit

Gegevens opleiding

Crebo opleiding
25811
Crebo KD
23326
Niveau:
4
Leerweg
bol
Reguliere opleidingsduur
4 jaar
Vastgesteld door
Directie MBO Theaterschool, juli 2022