Toetsen en studievoortgang

Tijdens de opleiding maak je toetsen en opdrachten om te beoordelen of je klaar bent voor je examens. Met de toetsen meten we je studievoortgang. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je jouw studievoortgang. 

Meer informatie

Toetsen en opdrachten

Tijdens de opleiding maak je toetsen en opdrachten om te beoordelen of je klaar bent voor het kwalificerend examen. Met deze toetsen en opdrachten meten we de ontwikkeling van je studievoortgang. De resultaten laten zien of je de lesstof begrijpt en/of aankan, en is daarmee een aanwijzing of je de examens goed zal kunnen maken. De resultaten zijn mede bepalend voor jouw studievoortgang en of je naar de volgende fase in jouw opleiding kan. Met het kwalificerend examen sluit je je opleiding af. Meer informatie over de examens die je moet afleggen en de diploma-eisen vind je onder de tegel examens.

Studievoortgang

In ieder schooljaar voer je tenminste twee voortgangsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Tijdens deze gesprekken bespreken jullie onder andere je studievoortgang, je resultaten en de ontwikkeling in jouw beroepshouding. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt die je terug kunt vinden in jouw studentenportaal. De inloggegevens hiervoor krijg je bij de start van jouw opleiding. 

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan informeren we je ouders/wettelijk vertegenwoordigers over je studievoortgang.

Let op: Wanneer je om een bepaalde reden niet wil dat je opleiding (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers informeert, bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider.

Klik hier voor jouw persoonlijke Eduarte omgeving.

Voortgangscriteria

Om door te kunnen met je studie moet je voldoen aan bepaalde voortgangscriteria. Klik voor de studievoortgangscriteria op de locatie van jouw opleiding:

Buys Ballotlaan

Spinozaweg BOL  

  • Fazantenlaan BOL  

Sr Hennekeplein

Fazantenlaan bbl-variant

Spinozaweg en Europa bbl-variant

 

Studiejaar 1: wettelijk bindend studieadvies

In het eerste jaar van je opleiding ontvang je een wettelijk bindend studieadvies. Dit kan een positief advies zijn, wat betekent dat je je opleiding kan voortzetten, of een negatief advies. Bij een negatief wettelijk bindend studieadvies wordt de onderwijsovereenkomst beëindigd en moet je stoppen met je opleiding. Voordat je een negatief wettelijk bindend studieadvies kan krijgen, praat je meerdere keren met je studieloopbaanbegeleider en maak je afspraken die in een verbeterplan zijn vastgelegd.

Lees verder

Stoppen met je opleiding

Als je wilt stoppen met je opleiding, bespreek dit dan op tijd met je slb'er. Meestal verwijst de slb'er je naar het Trajectbureau. Daar helpen mensen je een andere, passende opleiding te vinden.

Tijdens of na het eerste jaar kunnen er redenen zijn dat Albeda jouw onderwijsovereenkomst beëindigt voordat je klaar bent met je opleiding. Dan gaat de procedure 'Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst' in werking. Albeda zal nooit zomaar de onderwijsovereenkomst beëindigen.

Lees verder

Gevolgen negatief bindend studieadvies en voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst

Wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt, dan word je inschrijving bij de opleiding beëindigd. Je kunt je niet opnieuw voor deze opleiding (met zelfde crebonummer) bij Albeda  inschrijven. We gaan samen met jou op zoek naar een andere opleiding, eentje die misschien beter bij je past. Beëindiging van de onderwijsovereenkomst kan financiële gevolgen hebben.

Lees verder