Bindend studieadvies en Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst

Iedere student ontvangt in het eerste leerjaar een wettelijk bindend studieadvies. Deze bepaalt of je door mag gaan met de opleiding. Hieronder kun je lezen over de procedure wettelijk bindend studieadvies. Daarnaast is er ook een procedure voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst. Ook over deze procedure en de gevolgen van het stoppen met je opleiding, lees je hieronder meer.

De complete tekst van de procedures bindend studieadvies en voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst vind je in het Studentenstatuut.

Meer informatie

Procedure Bindend Studieadvies

Bindend studieadvies
School is volgens de wet verplicht om jou een bindend studieadvies te geven in het eerste leerjaar. Bij een negatief bindend studieadvies wordt de onderwijsovereenkomst beëindigd en moet je stoppen met je opleiding. Tijdens een meerjarige opleiding ontvang je het bindend studieadvies tussen de negende maand en het eind van het eerste leerjaar.

Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst
Tijdens je opleiding kunnen er redenen zijn dat Albeda jouw onderwijsovereenkomst beëindigt voordat je klaar bent met je opleiding. Dan gaat de procedure 'Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst' in werking. Albeda zal nooit zomaar de onderwijsovereenkomst beëindigen.

Er zijn minimaal drie gesprekken waarvan twee adviesgesprekken. Hierin wordt besproken wat jouw kansen zijn om het diploma te behalen voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Dit wordt vastgelegd in het studentvolgsysteem.

 • Stap 1
  Dit gesprek vindt plaats in de intakefase en begint voordat je met de opleiding bent gestart. Je krijgt hier een studiekeuzeadvies. Hierin wordt beschreven wat de kans is dat jij je diploma haalt van de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld;
 • Stap 2
  Hier wordt o.a. gepraat over jouw studievoortgang en je beroepshouding. Hier is aanwezigheid het uitgangspunt om een kans te maken op je diploma. Als je studievoortgang of je beroepshoudingonvoldoende is, dan spreken we met je af welke verbeteringen en acties we van je verwachten en op welke termijn. Deze verbeteringen en acties worden vastgelegd in een verbeterplan;
 • Stap 3
  Je krijgt hier een eerste studieadvies over de kans van slagen voor het behalen van het diploma aan de hand van jouw studievoortgang, mogelijke verbeteringen en acties. Als het nodig is, krijg je een verbeterplan of wordt het verbeterplan dat je al eerder had gekregen, aangepast. Wanneer er voor het eerst een verbeterplan wordt opgesteld zal er voorafgaande aan het "bindend studieadvies" nog een vervolggesprek plaatsvinden.
 • Stap 3A
  Wanneer je in stap 3 voor het eerst een verbeterplan hebt gehad, bespreek je tijdens dit gesprek  jouw studievoortgang, mogelijke verbeteringen en acties voorafgaande aan het "bindend studieadvies".
 • Stap 4
  Je krijgt hier een "bindend studieadvies", dat vindt plaats in leerjaar 1 (tussen 9 en 12 maanden na start van de opleiding). Dit kan een positief of negatief bindend studieavies zijn. Deze wordt mondeling aan je toegelicht en zal ook schriftelijk worden vastgelegd en aan jou kenbaar gemaakt. Wanneer het bindend studieadvies positief is, kan je door met je opleiding. Kijk voor meer informatie over het negatief bindend studieadvies bij het kopje "Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst".

Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst

Er zijn omstandigheden waardoor de onderwijsovereenkomst, zowel in het eerste als in latere leerjaren voortijdig kan worden beëindigd. Dit kan alleen in de volgende gevallen:

 • Je ondervindt teveel last van lichamelijke dan wel psychische klachten waardoor je het beroep waarvoor je wordt opgeleid niet kunt uitoefenen.

 • Je laat onvoldoende voortgang zien in jouw studie.

 • Je laat onvoldoende ontwikkeling zien in jouw beroepshouding.

 • Je bent onvoldoende aanwezig om de studie te behalen.

 • Je laat gedrag zien dat niet past bij de studie of toekomstig beroep.

De procedure voor het beëindigen van de onderwijsovereenkomst is als volgt:

Stap 1:
Gedurende het schooljaar worden er tenminste twee voortgangsgesprekken met je gevoerd. Hiervan  wordt een verslag gemaakt. Wanneer je studievoortgang op een of meerdere punten achterblijft, krijg je een verbeterplan. In het verbeterplan staat welke verbeteringen je moet laten zien en wanneer.

Stap 2:
Binnen drie maanden na de ingangsdatum van het verbeterplan, vindt er een studievoortgangsgesprek  plaats. Dan kijken we of je voldoende verbetering hebt laten zien. Als de onderwijsleider verwacht dat je je diploma niet binnen de tijd kan behalen, kan hij voorstellen om jouw opleiding te beëindigen. Jouw onderwijsovereenkomst wordt dan voortijdig beëindigd en je opleiding stopt dan.

Stap 3:
Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van je onderwijsovereenkomst. Hierin staat waarom Albeda heeft besloten je onderwijsovereenkomst voortijdig te beëindigen. Albeda zal jou helpen om te zoeken naar een passende opleiding.

Wanneer je het niet eens bent met het beëindigen van je onderwijsovereenkomst kan je binnen 10 werkdagen een herziening aanvragen bij het college van bestuur. Lees meer.

Gevolgen voor je opleiding

Wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt, dan word je inschrijving bij de opleiding beëindigd. Je kunt je niet opnieuw voor deze opleiding (met hetzelfde crebonummer) bij Albeda inschrijven. We gaan samen met jou op zoek naar een andere opleiding, eentje die misschien beter bij je past. Beëindiging van de onderwijsovereenkomst kan financiële gevolgen hebben.

Financiële gevolgen

Wanneer je onderwijsovereenkomst beëindigd wordt, heb je niet langer recht op studiefinanciering als je 18 jaar of ouder bent. Je moet je studiefinanciering en je studentenreisproduct dan stopzetten. Albeda meldt DUO dat je niet meer ingeschreven staat. In sommige gevallen kun je een deel van je lesgeld terugvragen. Meer informatie over het terugvragen van je lesgeld vind je op www.duo.nl.