Rechten en plichten

Als student bij Albeda heb je verschillende rechten en plichten. Deze rechten en plichten staan in een aantal officiële documenten die je hieronder vindt. Daarnaast staat op deze pagina informatie over hoe je mee kunt praten over jouw opleiding of Albeda.

Meer informatie

DP_YAML_QUOTE[Bindend studieadvies en voortijdige beëindiging van de onderwijsovereenkomst]

Bindend studieadvies
School is volgens de wet verplicht om jou een bindend studieadvies te geven in het eerste leerjaar. Bij een negatief bindend studieadvies wordt de onderwijsovereenkomst beëindigd en moet je stoppen met je opleiding. Tijdens een meerjarige opleiding ontvang je het bindend studieadvies tussen de negende maand en het eind van het eerste leerjaar.

Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst
Tijdens je opleiding kunnen er redenen zijn dat Albeda jouw onderwijsovereenkomst beëindigt voordat je klaar bent met je opleiding. Dan gaat de procedure 'Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst' in werking. Albeda zal nooit zomaar de onderwijsovereenkomst beëindigen.

Lees meer

DP_YAML_QUOTE[Meepraten over de opleiding, voor studenten ]

Als je het leuk en belangrijk vindt om mee te praten over jouw opleiding Verkoper niveau 2 op Albedaniveau is er een Studentenraad. Dit is een bijeenkomst waarin studenten in gesprek gaan met het College van Bestuur. Voor de studentenraad kun je je verkiesbaar stellen. Als je interesse hebt, kun je dit aangeven bij de onderwijsleider van jouw opleiding.