Studiehandleiding Dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn - generieke vakken

Naast de onderdelen voor het beroep, heeft de overheid bepaald dat je ook examen moet doen in een aantal andere vakken. Ze noemen dit Generieke vakken. Deze vakken zijn voor de opleiding Dienstverlening: Nederlands en rekenen.

Meer informatie

Nederlands en rekenen

Het resultaat van het examen Nederlands (2F) telt mee voor het behalen van het diploma. Het examen bestaat uit:

  • een centraal examen Nederlands waar de vaardigheden lezen en luisteren worden geëxamineerd;

  • een instellingsexamen Nederlands waar de vaardigheden schrijven, gesprekken voeren en spreken worden geëxamineerd.

Beide examens worden gewaardeerd met een cijfer op één decimaal nauwkeurig. Het eindcijfer Nederlands is het gemiddelde van deze twee cijfers, afgerond op een heel getal (van 1-10).

Het resultaat van het examen rekenen (2F) telt niet mee voor het diploma. Het examen bestaat uit:

  • een centraal examen rekenen.

Slaag-/zakregeling

Om te slagen voor het diploma moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Voor Nederlands moet tenminste een 5 als eindcijfer zijn behaald.
  • Het examen rekenen moet worden afgelegd. Het cijfer wordt vermeld op de resultatenlijst bij het diploma.

DP_YAML_QUOTE[Examen Nederlands en rekenen op een hoger niveau]

Er is een mogelijkheid om het examen Nederlands of rekenen op een hoger niveau (3F) af te leggen. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de examencommissie van de opleiding.

DP_YAML_QUOTE[Vrijstelling bij doorstroom naar niveau 3 (of een andere niveau 2 opleiding)]

Als je doorstroomt van niveau 2 naar niveau 3 kun je vrijstelling krijgen voor het examen Nederlands. Voorwaarde is dat je ten minste een 6 als eindcijfer Nederlands hebt behaald. Voor een vrijstelling geldt dat het cijfer niet langer dan 2 jaar geleden behaald mag zijn.