Beroepspraktijkvorming

Voorbereiding op de bpv
Je wordt door de slb'er voorbereid op de bpv, i.s.m. House of Knowledge die bij de start van het schooljaar een voorlichting geeft in de klas. Tijdens een aantal gastlessen gaan we in op alle aspecten van de bpv, zoals het vinden van een bpv-plaats, een goede beroepshouding en welke vaardigheden je daarbij nodig hebt.

Begeleiding in de bpv
In de bpv word je meestal begeleid door het impresariaat. Afhankelijk van het soort bpv, de lengte van de bpv, de locatie van de bpv, de te ontwikkelen competenties/vaardigheden, het portfolio en de werkgever wordt de frequentie en vorm van de begeleiding bepaald. Een eenmalig optreden vraagt namelijk een andere begeleiding dan bijvoorbeeld het geven van workshops. Als er problemen/conflicten zijn of er is sprake van ongewenst gedrag tijdens de bpv, dan kun je contact opnemen met je bpv-coördinator. Dit is Natascha Slagtand van House of Knowledge. 

Beoordeling van de bpv
In samenwerking met het impresariaat of de opdrachtgever en je slb'er wordt beoordeeld of de bpv met een voldoende afgesloten kan worden. Je wordt per bpv-opdracht beoordeeld op het proces en product van de opdracht. Diverse vaardigheden moeten in de verschillende bpv activiteiten terugkomen. Denk hierbij aan het schrijven, opnemen en promoten van muziek, maar ook aan het verzorgen van (muziek)lessen en workshops. Tijdens de bpv-voorbereiding krijg je hier voorlichting over.

Om de week is een contactpersoon van House of Knowledge aanwezig op onze leslocatie. Er vinden dan gesprekken plaats waarin je leerdoelen worden geëvalueerd. Verder wordt er beoordeeld of er voldoende leerrendement heeft plaatsgevonden. Je kunt alleen over naar een volgend leerjaar als de bpv met een voldoende is afgesloten. Het impresariaat geeft in samenwerking met de slb'er aan of je de bpv hebt afgerond.

Meer informatie over de beoordeling van de bpv vind je onder de tegel Toetsen en studievoortgang.

Meer informatie

Impresariaat House of Knowledge

Albeda Muzikant/Producer werkt voor de bpv samen met het impresariaat House of Knowledge. Bij het impresariaat House of Knowledge komen aanvragen en verzoeken voor optredens binnen. Het gaat daarbij zowel om aanvragen uit het Albeda als om aanvragen van externe organisaties. Daarnaast zoekt het impresariaat ook zelf actief naar opdrachten voor de bpv. Er wordt geprobeerd om de bpv-opdrachten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je leerproces. Het impresariaat is een erkende bpv-plaats. Daarmee voldoet deze vorm van bpv aan de gestelde regels. Het impresariaat beoordeelt de aanvragen op marktrelevantie, kwaliteit, kwalificatiedossier, leermomenten, past het binnen de ontwikkeling van de student (hierin speelt je portfolio een belangrijke rol), faciliteiten en locatie.

Het impresariaat is verantwoordelijk voor matchen en bemiddelen tussen opdrachtgever en student, onderhouden van contact werkveld en netwerk, afstemmen met de studieleiding, onderhouden contacten student en SLB'er, dossiervorming, opstellen van bpv-contracten en evaluatie met opdrachtgevers. Gezien het karakter van het werkveld zal de bpv grotendeels plaatsvinden gedurende de avonden, weekenden en mogelijk ook tijdens schoolvakanties.

Contactgegevens Stichting House of Knowledge:
Delftsestraat 17A-6 (Hiphophuis Rotterdam)
3013 AC Rotterdam
www.ofknowledge.house

House of Knowledge is op vier verschillende manieren betrokken bij je bpv-activiteiten:

  • Werk dat je zelf verwerft, waaronder opdrachten, opnames, optredens, workshops, etc., voer je zelf in, in de bpv-module in Eduarte.
  • House of Knowledge initieert workshops en masterclasses, waaraan je kunt deelnemen.
  • Opdrachten die via House of Knowledge binnenkomen worden uitgezet onder studenten.
  • Acquisitie (werven van optredens en opdrachten etc. voor studenten door House of Knowledge).

Het vinden van een erkende BPV plaats

Accreditatie van de bpv vindt plaats via het impresariaat. De procedure is dat je als student een bpv van tevoren aanvraagt via de bpv-module. De bpv-coördinator zal samen met je slb'er de stage inhoudelijk checken en middels een akkoord in de bpv-module goedkeuring geven. Voor de bpv wordt in principe geen vergoeding gegeven. Eventueel gemaakte reiskosten zijn voor rekening van de student. Als student kun je daarover natuurlijk wel zelf afspraken maken met jouw opdrachtgever(s).

Je wordt geacht zelf op zoek te gaan naar bpv-opdrachten. Als het nodig is kan je hierin begeleiding krijgen van de bpv-coördinator.