Pedagogisch Werk (2018-2021) - Begeleiding

Iedere student krijgt een loopbaanoriëntatiebegeleider (lob'er). Deze docent is tijdens het schooljaar jouw belangrijkste aanspreekpunt. De lob’er begeleidt je bij je persoonlijke ontwikkeling, je beroepsontwikkeling en je sociaal maatschappelijke ontwikkeling gedurende je opleiding. Er vinden regelmatig evaluatie-, reflectie- en voortgangsgesprekken plaats tussen jou en je lob’er.

Onderwerpen waar je met je loopbaanoriëntatiebegeleider bijvoorbeeld over kunt praten, zijn:

  • informatie over de opleiding
  • voortgangs- en exameneisen
  • ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden die je nodig hebt voor je beroep
  • keuze van je keuzedelen
  • persoonlijke wensen en ambities
  • de loopbaanmogelijkheden
  • persoonlijke vragen en problemen

Met je loopbaanoriëntatiebegeleider bespreek je je leerdoelen en wat je gaat doen om deze te behalen. In individuele studievoortgansgesprekken praat je met je lob’er ook over de voortgangscriteria en het bindend studieadvies.

Meer informatie

Docenten

De docent is degene die je vakinhoudelijk begeleidt. Van je docent krijg je uitleg over de lesstof die je moet kennen en je krijgt te horen wat je moet doen. De docent is de persoon waar je naar toe kunt als je vragen of problemen hebt met de lesstof van een bepaald vak.

Onderwijsleider

De onderwijsleider is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de opleiding. Als student overleg je met je docent of studieloopbaanbegeleider. Alleen als je er met hen niet uitkomt, kun je terecht bij de onderwijsleider. Wanneer je je je niet aan regels en afspraken houdt, kun je ook met de onderwijsleider te maken krijgen.

DP_YAML_QUOTE[Zorgdocent en zorgcoördinator ]

Voor bepaalde zaken of problemen kan je lob’er je doorverwijzen naar de zorgdocent. De zorgdocent bekijkt dan samen met jou welke zorg je nodig hebt en kan je eventueel in contact brengen met verschillende hulpverleners. De zorgdocenten binnen het college worden gecoördineerd door de zorgcoördinator.

DP_YAML_QUOTE[Extra hulp en zorg binnen de school]

Het kan zijn dat er tijdens de opleiding iets mis dreigt te gaan. Binnen de school zijn er diverse hulpverleners die je dan kunnen helpen. Je kunt hier zelf naar toe gaan of je loopbaanoriëntatiebegeleider kan je ernaar verwijzen nadat je in inviduele gesprekken je problemen hebt besproken. 

Extra hulp en zorg kan zowel binnen als buiten school plaatsvinden. Binnen school kun je o.a. terecht bij je lob'er, je mentor, de zorgdocent of de interne hulpverleners zoals schoolmaatschappelijk werkers, trajectbegeleiders of begeleiders passend onderwijs. Buiten de school wordt er extra hulp geboden door externe zorgpartners zoals wijkteams, GGZ en gezondheidscoaches. Klik hier om te zien welke hulpverleners er onder andere aan de school verbonden zijn.

Bij de start van de opleiding wordt een zorgboekje uitgedeeld waarin alle mogelijke ondersteuners/hulpverleners worden beschreven met de contactgegevens en bereikbaarheid.

 

Passend onderwijs

Ook bij een stoornis, handicap of ernstige ziekte is het vaak goed mogelijk om een mbo-diploma te halen. Bij een stoornis kun je bijvoorbeeld denken aan ADD en ADHD of een stoornis in het autismespectrum.

Tijdens de intake is gekeken of de opleiding geschikt voor jou is. Je moet gaan voldoen aan de eisen van het kwalificatiedossier en aan de exameneisen. In het kader van de Wet Passend Onderwijs zal Albeda je extra ondersteuning bieden bij het behalen van je diploma. Bijvoorbeeld tijd en aandacht, aangepast lesmateriaal of aanpassingen aan de omgeving.

De trajectbegeleiders van het Studie Info Punt kunnen je hierbij ondersteunen. Je maakt met een trajectbegeleider afspraken over de benodigde begeleiding en aanpassingen. De afgesproken extra ondersteuning wordt vastgelegd in een bijlage bij de Onderwijsovereenkomst.  Deze wordt getekend door jou (en, als je jonger dan 18 jaar bent, door een wettelijke vertegenwoordiger) en de onderwijsleider.

Elke student die we toelaten moet erop kunnen vertrouwen dat we overtuigd zijn van zijn of haar kans op studiesucces, ook al is daar van beide kanten veel inspanning voor nodig. Lees meer.