Onderwijsassistent

Beroep in het kort

De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie met en rond leerlingen/studenten in de leeftijd van 4 tot circa 16 jaar. Ook kan ze werkzaam zijn in een integraal kindcentrum of kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden, bijvoorbeeld als 'combinatiefunctionaris'. De onderwijsassistent is ondersteunend en faciliterend voor leraren en/of lerarenteam.

Meer informatie

DP_YAML_QUOTE[Na je opleiding doorstromen naar werk]

Het is goed om te weten welke kansen op werk je hebt met de opleiding van jouw keuze. Om daar meer over te weten te komen, verwijzen we je door naar de site van SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Klik door op https://www.s-bb.nl/kans, en kijk dan bij de laatste publicatie over de regio Rijnmond.

Na je opleiding doorstuderen

Na het behalen van je mbo-4 diploma kun je doorstromen naar een hbo-opleiding. Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar de Pabo. Naast de keuze voor een 4-jarige hbo-opleiding kun je ook kiezen voor een Associate degree (Ad). Dit is een tweejarige opleiding op hbo-niveau die opleidt tot een wettelijk erkend diploma. Met dit diploma kun je direct aan het werk of je kunt doorstuderen in het derde jaar van een gekoppelde bacheloropleiding. Klik hier om te kijken welke Ad-opleidingen er zijn.