Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Beroep in het kort

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt binnen een kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie worden aangeboden, in onderwijsvoorzieningen waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden dan wel in organisaties die combinaties van deze diensten aanbieden, zoals een integraal kindcentrum of brede school. Ook kan de gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkzaam zijn in organisaties die opvoedingsondersteuning en/of ondersteuning aanbieden aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingsachterstand, al dan niet als gevolg van een zintuigelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking dan wel vanwege de leef- of opvoedingssituatie. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt veelal in groepsverband een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind. 

Meer informatie

DP_YAML_QUOTE[Na je opleiding doorstromen naar werk]

Het is goed om te weten welke kansen op werk je hebt met de opleiding van jouw keuze. Om daar meer over te weten te komen, verwijzen we je door naar de site van SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Klik door op https://www.s-bb.nl/kans, en kijk dan bij de laatste publicatie over de regio Rijnmond.

Na je opleiding doorstuderen

Na het behalen van je mbo-3 diploma kun je doorstromen naar een een mbo-4 opleiding. Na je mbo-4 diploma kun je doorstromen naar een hbo-opleiding. Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar de opleiding Pabo, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek of Sociaal Pedagogisch Hulpverlening en Social Work. Naast de keuze voor een 4-jarige hbo-opleiding kun je ook kiezen voor een Associate degree (Ad). Dit is een tweejarige opleiding op hbo-niveau die opleidt tot een wettelijk erkend diploma. Met dit diploma kun je direct aan het werk of je kunt doorstuderen in het derde jaar van een gekoppelde bacheloropleiding.