Ziek of afwezig

Iedereen bij Albeda doet er alles aan om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij je diploma behaalt. Studenten die aanwezig zijn bij de lessen, hebben een grotere kans op een diploma. Als jij je hebt ingeschreven bij Albeda verwachten we van jou dat je actief, volgens het rooster, deelneemt aan onderwijsactiviteiten binnen de school of op de leerwerkplek. Het uitgangspunt is: iedereen is 100% aanwezig, of je nu 16 bent of 25.

Ook in de onderwijsovereenkomst (link) staat dat je verplicht bent om aan de lessen op school of de leerwerkplaats deel te nemen, om beroepspraktijkvorming (stage) te doen en om bijvoorbeeld excursies bij te wonen.

Soms maakt jouw persoonlijke situatie het lastig om alle lessen te volgen. Bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Bedenk dat je als toekomstig werknemer ook je privé verplichtingen moet kunnen combineren met je werk. Op je werk kun je immers ook niet zomaar wegblijven.

Meer informatie

Afmelden

Wanneer je ziek bent op een schooldag of om een andere reden niet aanwezig kunt zijn in de les of op je bpv-plek (stage of werk), dan meld je dat tussen 8.00 uur – 8.30 uur.

Ben je jonger dan 18? Dan belt jouw ouder/verzorger.
Ben je 18 jaar of ouder? Dan bel je zelf.

Wanneer je op de maandag na je ziekmelding nog steeds ziek bent, moet je dit opnieuw melden! (Voorbeeld: op vrijdag heb jij je ziek gemeld en op maandag ben je nog niet beter, dan meld je dit opnieuw.)
 

Locatie Haastrechtstraat, Rotterdam 
Per telefoon vóór 8.30 uur: 06-46944233
Per e-mail voor 8.30 uur: [email protected]
 

Als je langer afwezig bent, ga met je slb'er of verzuimcoördinator in gesprek om afspraken te maken over je aanwezigheid.

Aanwezigheidsregistratie (AWR)

Albeda werkt met een digitale aanwezigheidsregistratie, AWR. Alle docenten registreren aan het begin van de les of je aan- of afwezig bent. De verzuimcoördinator en je studieloopbaanbegeleider kunnen dit meteen inzien. Wanneer jij je ziek of afmeldt, wordt dit ook in AWR gezet. Dit is direct zichtbaar voor de docent.

Je kunt inloggen op Portaal en je eigen aanwezigheidsregistratie inzien van deze week en de vorige week. Als je denkt dat de registratie van jouw aan- of afwezigheid niet klopt, dan meld je dit direct bij de verzuimcoördinator of je studieloopbaanbegeleider.

Geoorloofd en ongeoorloofd afwezig

Geoorloofd afwezig:
Als je een geldige reden hebt voor je verzuim, dan ben je geoorloofd afwezig. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld ziekte, afspraken met een medische reden of een rijexamen. Wel verwachten we dat je de afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd plant.

Ongeoorloofd afwezig:
Als je je niet afmeldt of je hebt geen geldige reden voor je verzuim, dan ben je ongeoorloofd afwezig. Afwezigheid zal vrijwel altijd invloed hebben op je studieprestaties. Teveel afwezig zijn kan er zelfs toe leiden dat je je studie misschien niet af kunt maken.
Ongeoorloofde afwezigheid kan ook formele gevolgen hebben.  Zo kan je bij teveel ongeoorloofde afwezigheid door de leerplichtambtenaar opgeroepen worden. Ook kan het van invloed zijn op het ontvangen van studiefinanciering of kinderbijslag.

Regels rondom afwezigheid

Als je binnen 4 weken 5 klokuren afwezig bent zonder geldeige reden, krijg je een waarschuwing. Wanneer je meer dan 16 uur afwezig bent in 4 lesweken, is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij het digitale verzuimloket van DUO. De melding wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan je uitnodigen voor een gesprek, je een waarschuwing geven en/of eventueel een boete geven.

Ben je langer dan 4 lesweken aaneengesloten afwezig en hebben we geen contact met je kunnen krijgen, dan is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij DUO. Je hebt dan voor 1 maand onterecht studiefinanciering ontvangen. Ook ben je onterecht in het bezit geweest van een studentenreisproduct. Vanaf de eerste verzuimdag zal je studiefinanciering (beurs en studentenreisproduct) omgezet worden in een lening.

Lees meer over de formele gevolgen van te veel afwezig zijn

 

Verlof aanvragen

Jij of je ouders (als je jonger dan 18 jaar bent) kunnen in bijzondere gevallen verlof buiten de schoolvakanties aanvragen.

Het verlof moet bij de studieloopbaanbegeleider worden aangevraagd waarna de onderwijsleider het besluit neemt. Bij meer dan 10 dagen verlof beslist de leerplichtambtenaar. Het verlof moet ruim op tijd, bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren, aangevraagd worden.