Voorwaarde voor deelname en examenplan

Examens zijn verplicht en bepalen of je je diploma behaalt of niet. Examens kunnen op ieder moment in je opleiding plaatsvinden.
Op deze pagina vind je onder meer informatie over de voorwaarden om aan het examen deel te kunnen nemen én het examenplan.

Meer informatie

DP_YAML_QUOTE[Voorwaarde voor deelname aan het examen in de beroepspraktijk]

Examinering vindt in principe plaats in de BPV. Tenzij daar geen mogelijkheid voor is. Dan is sprake van simulatie examens op school.

Voorwaarden voor deelname aan beroepsexamens:

  • Erkende BPV plaats
  • Ontwikkelingsgerichte stage afgerond met rapport op gevorderd afgetekend
  • Examenplanning ingeleverd

Examenplan

In het examenplan lees je op welke manier de verplichte onderdelen van je opleiding geëxamineerd worden. Het examen omvat alle door de Minister van OC&W vastgestelde onderdelen uit het betreffende kwalificatiedossier.

Aan het begin van elk schooljaar worden de periodes waarin de examens worden afgenomen op het SharePoint geplaatst. Voorafgaand aan elk examenonderdeel ontvang je, rekening houdend met de voor dat examen geldende termijn, bericht over de plaats en de periode / het tijdstip van de afname.