Examenorganisatie

Op deze pagina vind je meer informatie over de examenorganisatie van jouw opleiding. 

Meer informatie

Examencommissie

Albeda doet zijn uiterste best om goede examens in te zetten en om ervoor te zorgen dat alle procedures rond examinering zorgvuldig verlopen. Daarnaast worden de examens en bijbehorende processen ook één keer per jaar gecontroleerd door de inspectie.

Met de volgende onderdelen van de examenorganisatie kan je te maken krijgen:

De examencommissie van het cluster Hospitality
De examencommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de ontwikkeling, de vaststelling, de planning en de afname, de beoordeling en de uitslag, het bewaren en het beheren en de evaluatie van examens.

Examenverantwoordelijke
Elk onderwijsteam heeft een of twee medewerkers die zijn belast met de uitvoering van de examinering binnen het team, de examenverantwoordelijken. Voor jou zijn deze personen het eerste aanspreekpunt voor al jouw vragen over examinering. Alle examenverantwoordelijken zijn lid van de cluster-examencommissie.

Examenbureau
Het examenbureau houdt zich samen met de examenverantwoordelijken bezig met de uitvoering van de generieke examens (Nederlands, Engels en rekenen). Tevens beheert het examenbureau de examenarchieven van het cluster.

Contactgegevens examinering

Bevoegd gezag:
College van Bestuur Albeda College
Rosestraat 1101
3071 AL ROTTERDAM
Postbus 9451
3007 AL ROTTERDAM

Examenverantwoordelijke
Mevrouw M. Schaatsbergen
[email protected] 
Haastrechtstraat 3
3079 DC  ROTTERDAM

Examenverantwoordelijke
Meneer B. van der Schans
[email protected] 
Haastrechtstraat 3
3079 DC  ROTTERDAM

Examencommissie:
Voorzitter Examencommissie
Rosestraat 1103
3071 AL  ROTTERDAM
Postbus 9451
3007 AL  ROTTERDAM

Bezwarencommissie voor de examens:
Bezwarencommissie voor de examens 
Postbus 9451 
3007 AL Rotterdam 
e-mailadres: [email protected]

Commissie van Beroep voor de Examens:
Commissie van Beroep voor de Examens
Postbus 9451
3007 AL ROTTERDAM
e-mailadres: [email protected]