De opleiding

De opleiding is beschreven in het kwalificatiedossier. In dit dossier staat precies wat je moeten weten en kunnen om je diploma te halen. De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Hieronder vind je een korte uitleg. 
profiel

Meer informatie

Beroepsgericht onderwijs

Basisdeel: bestaat uit 2 onderdelen: de beroepsspecifieke- en de generieke onderdelen.

1: Beroepsspecifieke onderdelen
Beroepsspecifieke onderdelen bestaan uit kerntaken en werkprocessen.

Kerntaken: zijn taken die je zelfstandig moet kunnen uitvoeren en die in het beroep steeds weer terugkomen. Elke kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen.

Werkprocessen: zijn activiteiten die horen bij een kerntaak. In de opleiding leer je deze activiteiten uit te voeren. 

2: Generieke onderdelen
Naast het onderdeel voor het beroep, leer je ook algemene onderdelen. Deze onderdelen zijn:

  • Nederlands
  • Rekenen
  • Loopbaan en Burgerschap

In de lessen van deze onderdelen word je goed geïnformeerd over wat er van jou verwacht wordt.

Profieldeel: geeft een specifieke invulling aan jouw opleiding.

Beroepsspecifieke onderdelen

B1-K1 Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar
B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt
B1-K1-W4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
B1-K1-W5 Assisteert bij voorraadbeheer
B1-K1-W6 Draagt bij aan een veilige situatie
B1-K1-W7 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
B1-K1-W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
B1-K1-W9 Evalueert de werkzaamhed


Profieldeel - P1 Medewerker Facilitaire Diensverlening

P1-K1 Voert facilitaire werkzaamheden uit
P1-K1-W1 Assisteert bij beheer van gebouwen
P1-K1-W2 Voert logistieke werkzaamheden uit
P1-K1-W3 Voert cateringwerkzaamheden uit 
 

Keuzedelen

Keuzedelen zijn extra onderdelen voor de opleiding waaruit je kunt kiezen. Hierdoor krijg je extra kennis die je kunt gebruiken in je beroep of in de maatschappij. Het is een verplicht onderdeel binnen de opleiding. Voor deze opleiding moet je tenminste 480 SBU aan keuzedelen afronden. De opleiding biedt de volgende keuzedelen aan:

Ook kan je ervoor kiezen om een collegebreed of clusterbreed keuzedeel te volgen. Dit zijn keuzedelen die door andere onderwijsteams binnen het cluster Hospitality worden aangeboden. Het betreft de volgende keuzedelen:

Je kan er daarnaast voor kiezen om een keuzedeel te volgen dat door colleges wordt aangeboden die buiten het cluster Hospitality vallen. In principe kan je alle binnen Albeda gegeven keuzedelen kiezen. 

Als je een ander keuzedeel wilt volgen dan bij jouw opleiding wordt aangeboden, overleg je dit eerst met jouw slb’er / coach. Voor de keuzedelen dien je je tijdig aan te melden via het studentenportaal. Daarnaast moet er aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan:

  1. Er mag geen overlap zijn tussen het keuzedeel en jouw opleiding zijn. Of dat het geval is kan je nagaan via de overlapcheck
  2. De lessen van het keuzedeel zijn in jouw lesrooster in te passen.
  3. De opleiding die het keuzedeel aanbiedt heeft ruimte om jou te plaatsen.

 

Algemene vaardigheden taal en rekenen

Naast taal en rekenonderwijs voor het beroep krijg je ook les in algemene taal en rekenvaardigheden. Voor de lessen taal en rekenen heb je zowel schriftelijk als digitaal lesmateriaal. Je legt de examens taal en rekenen af in de onderstaande gebieden op het vermelde niveau. Uitgebreide informatie over de examinering van taal en rekenen vind je onder de tegel “examinering en diplomering”.

Nederlands:
Lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren - 2F

Rekenen: 
Getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden - 2F

Loopbaan en Burgerschap

Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Loopbaan en Burgerschap speelt daar op in. Bij Loopbaan leer je om aan je eigen ontwikkeling te werken. Burgerschap gaat in op deelname aan de maatschappij. Denk aan het maken van politieke keuzes, op tijd op het werk komen, als kritisch consument kunnen functioneren etc. Alle studenten in het mbo moeten ‘competent’, oftewel vaardig zijn, op het gebied van Loopbaan en Burgerschap. De kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap, versie 2012 zijn via deze link te bekijken.

Je hoeft voor loopbaan en burgerschap geen examen te doen. Wel is het zo dat je moet voldoen aan de zogenaamde wettelijke inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap. Voldoen  aan deze verplichting is een voorwaarde voor het behalen van je diploma van de opleiding. . Meer informatie over het programma en de wettelijke inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap is te vinden in het verantwoordingsdocument L&B dat je kan vinden op de opleidingspagina op het SharePoint.

Topmodel

De lesuren en de uren in de praktijk staan in een overzicht. Dit overzicht heet een Topmodel.